Finał XI edycji konkursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”

22 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Radymnie odbył się finał XI edycji konkursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” zorganizowany przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie”.

Konkurs składał się z trzech części: plastycznej, literackiej i multimedialnej. Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w konkursie plastycznym zatytułowanym: „Święty Jan Paweł II – wielki Polak, Patriota”. Komisja w składzie: ks. Grzegorz Kowalczyk – katecheta, mgr Ludwika Łoza – nauczyciel plastyki oraz mgr Alina Soja – nauczyciel zajęć technicznych, dokonała oceny prac plastycznych uwzględniając kryteria: zgodności z tematem, adekwatność do wieku, samodzielność, estetyka. Konkurs cieszył się wielkim powodzeniem, gdyż prace nadsyłane były nie tylko z terenu naszego województwa, ale także z całej Polski.

Wśród laureatów znalazły się dzieci z naszego przedszkola. Ich przepiękne prace najwyraźniej zachwyciły jurorów. Laureatką I miejsca w kategorii: Przedszkola, okazała się Paulina Wolanin-z grupy „Przyjaciele św. Józefa”, wyróżnienia zaś otrzymały Aleksandra Buśko z grupy „Edmundowe Skarby”, Klaudia Maj i Magdalena Puzio z grupy: „Perełki Maryi”.

Podczas finału konkursu obecni byli szczególni goście, między innymi Pani Anna Huk-radna Sejmiku Woj. Podkarpackiego, ks. Grzegorz Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta-Witold Pawlik.

Nasze przedszkole miało szczególny wkład w tę edycję konkursu, gdyż podczas części finałowej dzieci wystąpiły przed licznie zgromadzoną publicznością, przedstawiając krótki program artystyczny o św. Janie Pawle II. W rolę Ojca Świętego wcielił się Franciszek Rymarz, kardynała Dziwisza odegrał Wojciech Mielnicki, Krakowiacy-Magdalena Puzio i Krystian Filip, Górale-Wiktoria Mikłasz i Wiktor Wiśniowski, dzieci-Aleksandra Busko, Magdalena Kowal, Magdalena Solarczyk, Szymon Halwa, Martyna Hendzel, Szymon Lechociński, Maria Żelak i Franciszek Brzyski, który zaśpiewał piosenkę finałową o Ojcu Świętym. Program artystyczny przygotowały: Pani Marta Gliniak-logopeda oraz Pani Dorota Podgórska-wychowawca grupy „Edmundowe Skarby”.

mgr Sabina Buśko

25 października 2016|