Misterium Wielkanocne

W Wielką Środę, 23 marca 2016 roku, w Przedszkolu Parafialnym w Radymnie odbyło się piękne Misterium Wielkanocne. Dzieci odegrały scenę spotkania Zmartwychwstałego Chrystusa z uczniami: najpierw w drodze do Emaus, a później już tam w Wieczerniku, gdzie tuż przed swoją męką Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.

Uroku małym aktorom dodawały piękne i bardzo realne kostiumy, a także bogata scenografia, przygotowana przez s. Dyrektor i panie wychowawczynie.

Na to piękne Misterium przybyli zaproszeni goście: Pan Burmistrz Krzysztof Roman, Pan Wójt Bogdan Szylar, Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kowalczyk, Ksiądz Prałat Kazimierz Golenia, przełożona Sióstr Służebniczek s. Anna Zając oraz Pan Kazimierz Nerka-instruktor gry w szachy. Dzieci podziękowały gościom za przybycie i złożyły kapłanom życzenia z okazji Ich święta.

Po inscenizacji ksiądz Proboszcz poświęcił pokarmy i wszyscy podzielili się jajkiem, składając sobie życzenia. Na zakończenie dzieci otrzymały koszyczki wielkanocne.

4 kwietnia 2016|