Jubileusz 20-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza Grzegorza Kowalczyka

18 maja b.r w naszym przedszkolu obchodziliśmy Jubileusz 20-lecia kapłaństwa naszego ks. Proboszcza Grzegorza Kowalczyka. Z tej okazji dzieci zaprezentowały się w krótkim montażu słowno-muzycznym o powołaniu. Dziękowaliśmy ks. Proboszczowi, że odpowiedział na głos Chrystusa i oddał swoje życie Bogu i na służbę ludziom. Wdzięczni za posługę w naszej parafii i w naszym przedszkolu składaliśmy ks. Jubilatowi najserdecznejsze życzenia. Obecni na tej uroczystości byli także przedstawiciele Rady Rodziców, którzy również w imieniu wszystkich rodziców przedszkolaków złożyli życzenia ks. Proboszczowi.

mgr Sabina Buśko

25 maja 2017|