WIZYTA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE POBLICZNEJ W RADYMNIE

2 lutego trzy najstarsze grupy z naszego przedszkola udały się z wizytą do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z biblioteką, omówienie zasad korzystania z niej, a w szczególności rozbudzenie zainteresowań czytelniczych dzieci. Pani Agnieszka Bojarska-dyrektor biblioteki, a zarazem mama Kamilki i Milenki z naszego przedszkola bardzo serdecznie przywitała wszystkie dzieci a następnie zaprezentowała miejsce do którego dzieci przybyły. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób można stać się czytelnikiem biblioteki, jak należy się w niej zachowywać oraz jak należy dbać o wypożyczone książki. Ponadto dzieci poznały układ i zawartość księgozbioru, zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni. Dzieci były bardzo zaczarowane tym spotkaniem i niezwykle uważnie słuchały wszystkiego o czym opowiadała Pani Dyrektor biblioteki. Dużą radość sprawiło im oglądanie pozycji z trójwymiarowymi ilustracjami. Pani Agnieszka zachęciła dzieci do udziału w konkursie czytelniczym „Czytelnik na medal” przedstawiając zasady uczestnictwa w konkursie. Dzieci aktywnie uczestniczyły w tym spotkaniu i wyraziły chęć udziału w konkursie.

mgr Sabina Buśko

17 lutego 2017|