Konkurs Czytelniczy „Świat Andersena”

W piątek, 12 maja, w naszym przedszkolu odbył się Konkurs Czytelniczy „Świat Andersena”, który został zorganizowany z inicjatywy nauczycielki Małgorzaty Sobejko i dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie p. Agnieszki Bojarskiej. W konkursie wzięło udział 28 dzieci z najstarszej grupy Perełki Maryi. Jego celem było:

zapoznanie z twórczością H. Ch. Andersena;

budzenie zainteresowań czytelniczych;

sprawdzenie stopnia znajomości baśni;

kształtowanie umiejętności przekazywania przez dzieci zapamiętanych wiadomości;

rozwijanie fantazji i twórczej wyobraźni;

rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Zachęcenie dzieci do czytania baśni H. Ch. Andersena, które zdaniem organizatorów, wywierają pozytywny wpływ na kształtowanie osobowości. Baśnie rozwijają wyobraźnię, dają poczucie bezpieczeństwa, wdrażają do przestrzegania zasad i norm społecznych. Ponadto uczą odróżniania dobra od zła i rozwijają u dzieci potrzebę stania się lepszym człowiekiem.

Konkurs Czytelniczy „Świat Andersena”, przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze, dzieci wykazywały się dużą znajomością tematu.

W I etapie uczestnicy losowo wybierali pytania ze znajomości baśni Andersena

Do II etapu przechodziły dzieci z największą ilością punktów.

W II etapie pytania były trudniejsze i bardziej szczegółowe .Za każda prawidłową odpowiedź przedszkolak otrzymywał żetony.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Martyna Turko II miejsce Maciej Sobolewski III miejsce Milena Bojarska

Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie bez względu na zajęte miejsca otrzymały gratulacje oraz wspaniałe nagrody i dyplomy z rąk dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie p. Agnieszki Bojaskiej, która skierowała do uczestników  życzenia, aby w kolejnych latach rozwijali swój talent czytelniczy i uczestniczyli w konkursie Czytelnik na medal, który zostanie rozstrzygnięty we wrześniu.

mgr Małgorzata Sobejko

21 maja 2017|