KONKURS PLASTYCZNY XII edycji wojewódzkiego konkursu dla dzieci i młodzieży „MOJE WZRASTANIE KU PEŁNI CZŁOWIECZEŃSTWA ” – na temat: „ Jan Paweł II –świadek historii Polski”

W środę 18 października w ramach rozstrzygniętego konkursu plastycznego na temat: „Jan Paweł II – Świadek historii Polski” wszystkie dzieci przedszkolne, które brały udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do tworzenia kolejnych pięknych prac plastycznych. Emilia Majchrowicz w konkursie na szczeblu wojewódzkim zdobyła wyróżnienie i została zaproszona wraz z rodzicami do MOK w Radymnie na wręczenie nagród.

W sali MOK 21 października odbyła się uroczystość wręczenia nagród XII edycji wojewódzkiego konkursu dla dzieci  i młodzieży „MOJE WZRASTANIE KU PEŁNI CZŁOWIECZEуSTWA” –  na temat: „Jan Paweł II – Świadek historii Polski”.

Otwarta została wystawa pokonkursowa prac laureatów. Celem całego przedsięwzięcia było odwołanie się do spuścizny materialnej i duchowej św. Jana Pawła II w aspekcie muzycznym, plastycznym i literackim.

Organizatorami Konkursu była Świetlica Wzrastanie w Radymnie. Honorowy Patronat nad uroczystością sprawował Instytut Pamięci Narodowej – oddział w Rzeszowie.

Jako, że konkurs doczekał się JUBILEUSZU, była też nutka refleksji. Pani prezes stowarzyszenia Alicja Sabatowska przypomniała jego historię.

Uroczystość rozpoczął‚ wzruszający występ dzieci z naszego Przedszkola, przygotowanych przez panią: Małgorzatę Sobejko i Martę Gliniak. Rozśpiewana grupa w pięknych strojach wprowadziła zebranych w wyjątkowy nastrój, wzbogacony występami utalentowanych solistów. W rolę tytułową wcielił się Jakub Papiernik. Podczas przedstawienia ukazano sceny z życia rodzinnego, odejście mamy małego Karola do wieczności i dorastanie. Sceny te dopełniała oprawa muzyczna. Przewodnimi słowami przedstawienia były słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II: „To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć!  Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć”. 

Małgorzata Sobejko

1 listopada 2017|