KONKURS NA HYMN PRZEDSZKOLA

REGULAMIN KONKURSU NA HYMN PRZEDSZKOLA

Plakat konkurs na hymn

Przedszkole Parafialne im. Św. Mikołaja w Radymnie ogłasza konkurs na tekst oraz muzykę HYMNU Przedszkola, który stanie się oficjalnym utworem identyfikacji placówki.

 1. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
 • Konkurs skierowany jest do dzieci, rodziców, pracowników, absolwentów oraz wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Radymno
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

– zapoznały się z regulaminem konkursu i zaakceptowały go,

– dostarczyły projekt do organizatorów konkursu w wymaganym terminie,

– złożyły oświadczenie wypełniając formularz konkursu oraz załącznik 1 – oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

 1. CO JEST CELEM KONKURSU?
 • wyłonienie najlepszego tekstu hymnu integrującego społeczność przedszkola, a także identyfikujące ją wśród społeczności lokalnej
 • rozwijanie pomysłowości i ekspresji twórczej,
 • uświetnianie uroczystości przedszkolnych.
 1. JAKIE SĄ ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU?
 • projekty należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie,
 • uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, który nigdzie wcześniej nie był publikowany,
 • udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny,
 • każdy uczestnik może przedstawić tylko jeden projekt,
 • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 1. JAKIE SĄ WYMOGI HYMNU?

TEKST HYMNU:

 • powinien być prosty i łatwy do zapamiętania,
 • powinien być łatwo identyfikowane z Przedszkolem Parafialnym im. Św. Mikołaja w Radymnie,
 • powinien nawiązywać do wartości chrześcijańskich,
 • powinien być rymowany w formie wiersza i zawierać maksymalnie dwie zwrotki i refren.

MUZYKA:

 • można skomponować własną muzykę (zapis na płycie CD w formie mp3),
 • można podać tytuł oraz wykonawcę już istniejącego utworu, do którego melodii został napisany konkursowy tekst,
 1. JAKIE SĄ KRYTERIA OCENIANIA?

 Projekty oceniane będą przez Komisję Konkursową (w składzie: Dyrektor Przedszkola, koordynator konkursu, przedstawiciele grona pedagogicznego, rodzice, eksperci) zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. zgodność pracy z regulaminem,
 2. zgodność treści z tematem,
 3. walory artystyczne,
 4. poprawność merytoryczna i językowa,
 5. dostosowanie do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

Komisja podejmie decyzję o wyłonieniu zwycięzcy zwykłą większością głosów, decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 1. DO KIEDY I GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ PROJEKTY KONKURSOWE?
 • Projekty konkursowe należy składać do 1 grudnia 2017 r.
 • projekty należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Konkurs na hymn przedszkola” bezpośrednio do Przedszkola, bądź pocztą na adres:

Przedszkole Parafialne im. Św. Mikołaja

ul. Chopina 1A

37-550 Radymno

 • w przypadku zgłoszenia muzyki do hymnu, powinna ona być nagrana w formie mp3 i dostarczona na płycie CD
 • tekst hymnu należy dostarczyć w wersji papierowej.
 1. WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU:
 • każdy uczestnik wypełnia kartę zgłoszeniową do konkursu wraz z oświadczeniem o przekazaniu praw autorskich – załącznik nr 1,
 • prace konkursowe, które nie spełnią wymagań zawartych w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej,
 • projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane,
 • organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

NAGRODY !!!

 • Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.
 • Zwycięski hymn stanie się oficjalnym hymnem Przedszkola Parafialnego w Radymnie, który będzie rozbrzmiewał na wszystkich ważnych wydarzeniach, uroczystościach przez wiele, wiele lat.
 • Nagrody zostaną uroczyście wręczone dnia 6 grudnia 2017 r., ( o wygranej Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie)
 • Wyniki konkursu zostaną także opublikowane na stronie internetowej http://radymno.przemyska.pl/przedszkole/ oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola.

Załącznik nr 1

REGULAMIN-KONKURSU-NA-LOGO

 

7 listopada 2017|