Pasowanie na przedszkolaka.

„Jestem sobie przedszkolaczek, nie grymaszę i nie płaczę…”

Tymi słowami przedszkolaki z naszego przedszkola rozpoczęły pasowanie, które odbyło się w naszym przedszkolu 26.10.2017 roku.

Pasowanie poprzedziła Msza Święta, w której brały czynny udział wszystkie przedszkolaki. Dzieci wraz z rodzicami przeżywały w sposób uroczysty Eucharystię, która została uświetniona niepowtarzalnym i szczerym śpiewem najmłodszych oraz wyjątkową oprawę, w którą włączyli się przedstawiciele rodziców. Po zakończonej Mszy św. wszystkie dzieci pasowane, wraz z rodzicami udały się do przedszkola. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, który przygotowały pod kierunkiem wychowawcy grupy „Radosnych Aniołków”  mgr Sylwii Perczyk. Występując przed tak wielką publicznością wykazały się nie tylko swoimi umiejętnościami, ale również odwagą. Po uroczystości głównej nastąpił punkt kulminacyjny tego wieczoru, czyli uroczyste pasowanie, które uczyniła siostra dyrektor – mgr Ewa Wilk, pasując dzieci na przedszkolaków. Dzieci ślubowały, że będą przestrzegać zasad obowiązujących w przedszkolu i używać zwrotów grzecznościowych na co dzień. Na zakończenie wszystkie dzieci zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami oraz drobnymi upominkami. Po zakończonym przedstawieniu i pasowaniu razem z rodzicami udały się na poczęstunek.

Mamy nadzieję, że słowa przysięgi wypowiedziane podczas pasowania zostaną na zawsze w pamięci i będą przez dzieci przestrzegane.

Ja przedszkolak dzielny,

będę zawsze uśmiechnięty.

Będę słuchał swojej Pani

i zjadał całe śniadanie.

Będę grzecznie się bawił.

I pilnie się uczył

Żebym mamy i taty,

nigdy nie zasmucił”.

Sylwia Perczyk

7 listopada 2017|