Refleksje porekolekcyjne

Minął już tydzień od zakończenia rekolekcji ewangelizacyjnych, które odbyły się w naszym mieście. Wydawać by się mogło, że nie za wiele osób skorzystało z zaproszenia chociaż ogólna liczba wszystkich uczestników oscylowała w okolicy 180 osób.

Z pewnością jednak sama liczba uczestników nie może być miarą jakiegokolwiek sukcesu lub porażki jeśli chodzi o rekolekcje i o sferę ducha. Tutaj miarę trzeba zastosować z goła inną. Czyli jaką? – ktoś może zapyta. Oczywiście biblijną; a ta mówi, że „większa jest radość z jednego nawróconego, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu tych, którzy nawrócenia nie potrzebują”.

Pan Bóg ma swoje drogi do sukcesu i Jemu przede wszystkim zawierzamy to co się dokonało w sercach tych, którzy mieli odwagę wziąć udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych. Użyłem sformułowania „mieli odwagę”, bo z pewnością trzeba mieć wiele odwagi by zerwać z bylejakością życia małżeńskiego, rodzinnego i religijnego.

W tym miejscu wyrażamy naszą ogromną wdzięczność Bogu za to, że okazał nam łaskę i dał nam czas do wspólnotowego przeżywania rekolekcji. Dziękujemy z serca również tym, którzy zadbali o przygotowanie tego czasu tak od strony duchowej jak i materialnej; mamy na myśli Domowy Kościół z naszego miasta oraz Parafialne Oddziały AK a także wszystkich dobroczyńców, którzy wsparli to dzieło materialnie.

BÓG ZAPŁAĆ!

Ufni, że Pan Bóg wynagradza wszelkie dobro  i nigdy nie daje się wyprzedzić w dawaniu tak w życiu teraźniejszym jak i przyszłym, pragniemy wyrazić i naszą, ludzką wdzięczność za pomoc w organizacji Rekolekcji Ewangelizacyjnych w Radymnie w dniach17-19 listopada 2017r.

W intencji naszych dobroczyńców, w dniu 6 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Radymnie, zostanie odprawiona Msza Święta.

Tylko pamiętajcie, że „Bóg czeka, by wam okazać łaskę”

27 listopada 2017|