Środa Popielcowa

1 marca, w Środę Popielcową, przedszkolaki uczestniczyły we Mszy Świętej oraz w obrzędzie posypywania głów popiołem. Dzieci przygotowywały się do Wielkiego Postu już od kilku dni. Podczas zajęć i katechezy dowiedziały się jakie są symbole Wielkiego Postu, jakie nabożeństwa w tym okresie są odprawiane, jakiego koloru są szaty liturgiczne, w które odziani są kapłani. Post, modlitwa i jałmużna-to trzy ważne praktyki wielkopostne. Modlitwa i post są dziełami, które budują człowieka i przygotowują go na spotkanie z Bogiem. Jałmużna natomiast jest ich wynikiem, jest otwarciem się na drugiego człowieka. Wielki Post to czas, w którym mamy się nawracać. Przedzkolaki w tym czasie czynią swoje drobne postanowienia, by stawać się lepszymi.

W Wielkim Poście dzieci będą uczestniczyły w każdy piątek w Drodze Krzyżowej, by wspólnie rozważać mękę i śmierć Pana Jezusa. Zachęcamy Rodziców by wspólnie z dziećmi uczestniczyli w Gorzkich Żalach, które również są pięknym nabożeństwem wielkopostnym.

mgr Sabina Buśko

19 marca 2017|