Wielki Post czasem nawrócenia

WP1Środą Popielcową rozpoczęliśmy Wielkie Post. To kolejny Wielki Post w naszym życiu, w którym Bóg wzywa nas do nawrócenia: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament” (Jl 2, 12). Nawrócić się to na nowo budować osobistą relację z Bogiem, która jest niszczona przez grzech. Mamy to zrobić dla Jezusa cierpiącego za nas na krzyżu, z miłości do Niego, z wdzięczności za to, że ofiarował swoje życie, abyśmy mogli żyć wiecznie. O tej zbawiennej prawdzie i o bezgranicznej miłości przypominają nam nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale.

WP3Nawrócenie człowieka ma się objawiać w jego czynach, dlatego w Środę Popielcową Jezus zwrócić nam uwagę na trzy najważniejsze dobre uczynki, które mają nam pomóc w odejściu od grzechu, a jednocześnie są znakiem przemiany. Jest to modlitwa, post i jałmużna (Mt 6, 1-6.16-18). Każdy z tych dobrych uczynków zawiera w sobie bardzo bogatą treść i może być spełniany na dziesiątki różnych sposób. Wszystko zależy od naszej pomysłowości i otwartości serca wobec Boga i ludzi.

Młodzież naszej parafii, bazując na słowach Jezusa, proponuje Wielkopostną Drogę Nawrócenia, czyli konkretne propozycje dobrych uczynków na każdy dzień Wielkiego Postu. Kolejną wielkopostną propozycją, na którą zwrócić uwagę nasz Ksiądz Proboszcz jest modlitwa za małżeństwa zagrożone rozbiciem, a także wstrzemięźliwość od alkoholu jako sposób duchowej walki o trzeźwość swoją i swoich najbliższych.

WP2Foldery z Wielkopostną Drogą Nawrócenia, teksty modlitwy za małżeństwa zagrożone rozbiciem, Księga Trzeźwościowa i deklaracje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka znajdują się w naszej świątyni na stoliku między ławkami.

2 marca 2017|