Zbiórka darów na Święta Wielkanocne

W okresie przedświątecznym w przedszkolu zbieraliśmy dary, które corocznie przekazywane są na rzecz Polskich rodzin w Samborze, Łanowcach i Biskowicach.
Nasi wychowankowie uczą się empatii, tolerancji, akceptacji drugiego człowieka i otwarcia na potrzeby innych. Dzieci i ich rodzice poprzez aktywny udział i ofiarność czują się współorganizatorami przedsięwzięć, które także wpływają na kształtowanie ich pozytywnych postaw społecznych.
Przedszkolaki wraz z rodzicami i personelem przedszkola zebrali bardzo dużą ilość słodyczy i produktów spożywczych , które jeszcze przed świętami trafiły do organizatora Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej.

Pokazaliśmy siłę, udowodniliśmy, ze pamiętamy o Polakach na Kresach. Polskie rodziny potrzebują naszego wsparcia.

Pamiętamy, ze okazane dobro zawsze do nas wróci.

mgr Małgorzata Sobejko

 

21 kwietnia 2017|