Kolejny rok pracy duszpasterskiej

W drugą niedzielę września na Mszy o godz. 11.00, odbyło się uroczyste „posłanie grup”. Na zakończenie Mszy św., przedstawiciele poszczególnych grup parafialnych, podchodzili do ks. proboszcza, który po wypowiedzeniu modlitwy posłania, wręczał każdemu zapaloną od paschału świecę. To symboliczne przekazanie światła, ma być początkiem kolejnego etapu formacji w poszczególnych grupach ale także znakiem jedności, która pochodzi od Chrystusa – Światłości Świata. Zapaloną świecę, którą przedstawiciele grup otrzymali w kościele, zapalać będą za każdym razem, gdy spotykać się będą w swoim gronie.     

 

19 września 2018|