Renowacja kościoła

W sobotę – 28 lipca – udało się rozpocząć kolejny etap renowacji naszego kościoła. Zakres prac uzależniony jest przede wszystkim od posiadanych środków finansowych. W tym roku zostanie zdemontowana zabytkowa boazeria by następnie skuć tynki wewnątrz kościoła do wysokości 2,2 m. Po tym etapie prac, pracownicy przystąpią do robienia odwiertów pod iniekcję. Po uzupełnieniu ubytków cegły, zakres prac przewidziany na ten rok zostanie wykonany.

28 lipca ekipa stolarzy z Hnatkowic, po ustaleniu sposobu wykonywania pracy z inspektorem nadzoru, przystąpiła do demontażu boazerii. Część ze ściągniętych dębowych paneli, okazała się mocno zniszczona.

Trzeba przyznać, że ekipa stolarzy wykonała swoją pracę bardzo sprawnie, fachowo i stosunkowo szybko, bo już w czwartek – 2 sierpnia – zakończyli swoją pracę.

30 lipca już o godz. 7.00, pracownicy głównego wykonawcy rozpoczęli pracę. Ze względu na towarzyszący tego typu pracom wszechobecny kurz i pył, staraliśmy się zabezpieczyć foliami, szczególnie ołtarze.

 

9 sierpnia 2018|