Spotkanie w bibliotece: Wesołe, wiosenne zadania.

W ciepły wiosenny dzień 20 kwietnia 2018 r. dzieci z grupy Perełki Maryi wraz ze swoją wychowawczynią panią Małgorzatą Sobejko odwiedziły po raz kolejny Miejską Bibliotekę. Tematem zajęć były Kwiaty dla Wiosny – rozwiązywanie prostych zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji. Układanie zadań tekstowych do danej sytuacji.

Dzieci wykazały się dużą wiedzą. Potrafiły wymienić wiosenne kwiaty, ptaki, ale również znakomicie opowiadać o wiosennej pogodzie i wiosennych zwyczajach. Było również wiele zagadek związanych z wiosną, na które dzieci udzielały prawidłowych odpowiedzi. Nie zabrakło także wesołych zabaw i zgadywanek takich, jak np.: „PRAWDA CZY FAŁSZ”. Towarzyszyły nam również wiersze o tematyce wiosennej. Na koniec dzieci wykonały piękne, kolorowe kwiaty wiosenne – hiacynty i tulipany. Panował pogodny nastrój i dobra współpraca w grupie. Na zakończenie spotkania wypożyczyliśmy z biblioteki książeczkę pt. „Wiosna niedźwiadka”. Po obiedzie chętne dzieci same czytały swoim kolegom wybrane opowiadania.

Małgorzata Sobejko

24 kwietnia 2018|