Wizytacja kanoniczna parafii

Dzień 3 października 2018 roku, to data dla naszej wspólnoty parafialnej szczególna. W tym dniu bowiem, odwiedził naszą parafię ks. Arcybiskup Adam Szal, który przeprowadził tzw. wizytację kanoniczną parafii, a podczas uroczystej Mszy św., udzielił sakramentu bierzmowania 26 młodym osobom, które przez to zobowiązały się do mężnego wyznawania wiary i bronienia jej.

Dzień wizytacji rozpoczął się o godz. 11.00, od odwiedzin SP przy ulicy Mickiewicza, gdzie dzieci przygotowały piękny program, w którym zaprezentowały swoją szkołę noszącą imię Bohaterów Września 1939 roku. Ks. Abp, po wręczeniu pamiątkowych obrazków każdemu dziecku, spotkał się na chwilę z gronem pedagogicznym.  Następnym punktem wizytacji, były odwiedziny w Przedszkolu Parafialnym im. św. Mikołaja. Tutaj maluchy uraczyły dostojnego gościa recytacją wierszy, śpiewem przedszkolnego hymnu i wspólną modlitwą. O godz. 13.30, na „nowym cmentarzu”, ks. Arcybiskup modlił się słowami litanii za zmarłych za tych, którzy spoczywają na radymniańskich cmentarzach. Potem odwiedziliśmy jedną z osób chorych, których niestety nie brakuje w naszej parafii. W czasie wizytacji parafii, nie mogło braknąć odwiedzin w domu sióstr Służebniczek, które mieszkają w naszej parafii.

O godz. 16.15 rozpoczęło się w kościele nabożeństwo różańcowe, w które włączyli się szczególnie kandydaci do bierzmowania. Punktualnie o 17.00,po ucałowaniu relikwii św. Jana Pawła II podanych przez ks. proboszcza, ks. Arcybiskup Adam Szal, wszedł do naszej świątyni. Rozpoczęło się uroczyste powitanie. Najpierw specjalna modlitwa śpiewana przez ks. proboszcza i przez ks. Arcybiskupa a potem słowa powitania wypowiedziane przez członków Rady Parafialnej, przedstawicieli parafii, oraz prośba o udzielenie sakramentu bierzmowania, którą wypowiedzieli rodzice kandydatów do bierzmowania. I w końcu najważniejsze – uroczysta Msza św. z sakramentem bierzmowania. Na koniec uroczystej Eucharystii, członkowie Rady Parafialnej, dokonali prezentacji grup parafialnych a młodzież wypowiedziała słowa wdzięczności za udzielenie im sakramentu bierzmowania. Na koniec także ks. proboszcz skierował słowa podziękowania w stronę ks. Arcybiskupa:

Złożyliśmy dziękczynienie samemu Bogu w ofierze eucharystycznej, bo tak przede wszystkim się godzi. A teraz Ekscelencjo, wobec Ciebie kieruję słowa wdzięczności, za to że przybyłeś do naszej wspólnoty przede wszystkim jako pasterz, któremu zależy na uświęceniu tych, których Bóg powierzył Twojej pieczy. Podczas powitania w progu świątyni, ucałowałeś Ekscelencjo relikwie św. Jana Pawła II – świętego Papieża – wielkiego Pielgrzyma tej ziemi. On świętość zrozumiał i w sobie ją nosił. Nosił ją w sobie, lecz dla siebie jej nie zatrzymywał. Przeciwnie –  niósł ją wszędzie gdzie się dało; nastawał w porę i nie w porę; pouczał, pocieszał, napominał. Tak czynił, bo tak się należy postąpić wobec miłości samego Boga, który ciągle, cały daję się człowiekowi. Dziękuję Ekscelencjo za to, że teraz Ty, jako następca Apostołów przychodzisz umacniać nas w wierze i przychodzisz pokazać nam a szczególnie tym młodym ludziom, że pielgrzymować trzeba mimo trudu i przeciwności. Ważne, by w czasie drogi zawsze pamiętać o celu, do którego zmierzamy. Na koniec powtórzę słowa, które przed chwilą wypowiedzieli ci młodzi ludzie: Ekscelencjo, dziękując za Twoją posługę pasterską, prosimy o błogosławieństwo, którego potrzebujemy by iść do świata i opowiadać mu o Bogu, który zbawia.

4 października 2018|