Zajęcia otwarte z tańca

W dniu 14 czerwca 2018 roku odbyły się zajęcia otwarte z tańca we wszystkich grupach wiekowych z udziałem rodziców.  Zajęcia taneczne w naszym przedszkolu prowadzi pan Maciej Kocój, który posiada klasę taneczną A w tańcach latynoamerykańskich i B w tańcach standardowych. Taniec to nie tylko świetna zabawa i energiczna muzyka. Dzięki tej formie ruchu dzieci rozwijają prawidłową postawę ciała, koordynację, pamięć ruchową i świadomość swojego ciała. Zajęcia taneczne w naszym przedszkolu kształtują pewność siebie, uczą otwartości i współdziałania w grupie

Taniec w przedszkolu to nie tylko ruch i muzyka. Zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi w tym wieku  mają pozytywny wpływ na wiele płaszczyzn rozwoju. Poprzez ćwiczenia ciała kształtuje się sylwetka oraz  takie cechy jak gibkość, skoczność i co najważniejsze w tym wieku poczucie własnego ciała. Dziecko uczy się kontrolować ruch i kontrolować siebie. Obok korzyści fizycznych znaczący jest wpływ tańca na psychikę dziecka. Muzyka pozwala dziecku  otworzyć się, ośmiela, a tym samym ułatwia komunikowanie się z rówieśnikami. Dodatkowo poprzez naukę krótkich sekwencji choreograficznych kształtowana jest pamięć dziecka, pamięć wzrokowa i umiejętność nauki poprzez naśladownictwo. Taniec zachęca dzieci także do próby własnej twórczości, nawet najmłodsze przedszkolaki mają zdolność improwizacji, co jest fascynujące i dla nich i dla nauczycieli.

Małgorzata Sobejko

9 lipca 2018|