Czas przedświąteczny

Wiele osób mówi, że ten czas jakoś dziwnie szybko biegnie. Tak się faktycznie wydaje bo zostało już tylko kilka dni Wielkiego Postu, który miał być i ciągle ma być, czasem nawrócenia. Na samych początku tego szczególnego czasu, bo w środę popielcową, mogliśmy usłyszeć wezwanie: „nawracajcie się i wierzcie w ewangelię”. Gdy powoli dobiega końca czas Wielkiego Postu trzeba dokonać pewnej refleksji czy swego rodzaju rachunku sumienia z czasu, który został nam dany. Szczególną sposobnością ku temu był czas rekolekcji, które miały miejsce w naszej parafii. Najpierw dzieci i młodzież z naszej szkoły, przez dwa dni, z pomocą ks. Macieja Marszałka – wikariusza w parafii w Medyce, rozeznawały jakie jest ich miejsce w Kościele a następnie, przez trzy dni, parafialnym rekolekcjom przewodniczył ks. Piotr Baraniewicz – wiceoficjał Sądu Metropolitalnego w Przemyślu.

Mamy nadzieję, że dla tych, którzy uczestniczyli w rekolekcjach, był to czas i okazja do odnowienia swojej wiary i swojej osobistej bliskości wobec Boga, który wciąż czeka na człowieka i na jego nawrócenie.

11 kwietnia 2019|