Dziękczynienie za dary ziemi

W pierwszą niedzielę września, o godz. 14.00, zebraliśmy się w naszej świątyni parafialnej by wspólnie przeżyć mszę dożynkową. Na pozór dziwnym się wydaje, że w mieście obchodzimy taką uroczystość; na pozór, bo każdy, czy to mieszkaniec wioski czy miasta, winien podziękować za pracę rolników i za to, że Pan Bóg wciąż daje pozwala nam zbierać plony tej ziemi.

Uroczystej mszy świętej przewodniczył ks. Mieczysław Federkiewicz – proboszcz parafii Skołoszów. Wygłosił też okolicznościową homilię, w której przypomniał, że trzeba dzisiaj bronić wyższych wartości, których szczególnym symbolem jest umiłowanie ziemi, która żywi rzesze ludzi. Wierność prawdziwym wartościom, z których najwyższą jest Bóg a potem Ojczyzna ziemska to obrona wolności w sercu człowieka.

Po zakończonej mszy dożynkowej, przeszliśmy uroczystym korowodem da plac parafialny gdzie rozpoczął się festyn, pod hasłem „Dziękczynienie za dary ziemi”. Festyn ten z pewnością był szczególną okazją do integracji społecznej oraz do promowania folkloru oraz zwyczajów i czynności, które jeszcze nie tak dawno były związane z pracą na roli. Prawdziwą ucztę kulturalną zaserwowali nam artyści muzycy i śpiewacy z Zespołu i Kapeli BIESIADA z Tuczemp. Uraczyli nas sporą porcją muzyki, przyśpiewek i skeczy ludowych. Zaś grupa taneczna MALI RADYMNIANIE, pod przewodnictwem pani Teresy Szot zaprezentowała piękne ludowe tańce. Grupa ta ćwiczy przy MOKu w Radymnie.

Obok uczty artystycznej mogliśmy też wziąć udział w prawdziwej uczcie kulinarnej. Za sprawą naszych gospodyń, mogliśmy posmakować bardzo różnych regionalnych dań.

To wszystko mogło się odbyć za sprawą wielu osób, które zaangażowały się w długotrwałe przygotowania oraz dzięki Lokalnej Grupie Działania „Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ”, która przeznaczyła odpowiednie środki do zrealizowania tej uroczystości i festynu.

5 września 2019|