TRIDUUM SACRUM

Minął czas Wielkiego Tygodnia; minął czas Niedzieli Zmartwychwstania ale trwa czas radości wielkanocnej. Coraz trudniej przychodzi nam przeżywać Wielki Tydzień a w nim wielkie i święte tajemnice naszej wiary. Coraz trudniej, bo świat, a my razem z nim, coraz bardziej wiruje w jakimś pędzie i amoku teraźniejszości, coraz rzadziej dostrzegając piękno tego świata, dobro w drugim człowieku i w sobie a w konsekwencji coraz mniej wyraźnie dostrzegając Boga, który ciągle wchodzi na Kalwarię, żeby za człowieka umierać i dla człowieka powstawać z martwych.

14 kwietnia 2019|