Ogłoszenia duszpasterskie

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

23 września 2018 r.

  1. Liturgię dzisiejszej niedzieli przygotowuje POAK; zaś za tydzień prosimy o przygotowanie liturgii różę św. Anny. Przypominamy, że dzisiaj o godz. 16.00, na terenie Dinozekolandii, organizowana jest impreza charytatywna na rzecz Mateusza, potrzebującego naszego wsparcia w drogim leczeniu.
  2. W przyszłą niedzielę, na Mszach o godz. 7 i 9, gościć będziemy s. Marię Żywiec, służebniczkę starowiejską. Pracuje ona na misjach w Zambii od 24 lat. Została oddelegowana przez Zgromadzenie do zbiórki funduszy na budowę szkoły w Zambii. Nasza wspólnota parafialna już wielokrotnie okazywała wrażliwość wobec potrzebujących wsparcia dlatego w przyszłą niedzielę, po Mszach o godz. 7 i 9 będzie zbiórka do puszek na pomoc dla potrzebujących na misjach. Natomiast po Mszach o 11 i 17, zbiórka do puszek na pomoc w leczeniu dla Mateusza.
  3. W związku z wizytacją kanoniczną naszej parafii, która będzie miała miejsce 3 października, bardzo prosimy, by każda grupa parafialna, w tym także róże różańcowe, przygotowały na piśmie, krótką charakterystykę grupy a więc czas powstania, częstotliwość spotkań, sposób działania, ilość członków danej grupy oraz nazwiska i imiona należących. Bardzo prosimy by dostarczyć te dane najpóźniej do piątku. Podczas wizytacji, będzie miała miejsce prezentacja grup a następnie szczegółowe sprawozdanie przekazane będzie do przemyskiej kurii oraz wpisane do kroniki parafialnej.
  4. W poniedziałek, po Mszy wieczornej zapraszamy ministrantów na zbiórkę.
  5. We wtorek, 25 września, po Mszy wieczornej odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci, które w tym roku szkolnym będą przystępować do I Komunii św. w naszej parafii. Również w tym dniu, po wieczornej Mszy św., spotkanie POAK.
  6. W środę nowenna do MB.
  7. W czwartek wystawienie NS od godz. 15.00. Po Mszy wieczornej spotkanie grupy młodzieżowej naszej parafii.
  8. W piątek nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Na Mszę wieczorną, zapraszamy młodzież, która chce 3 października przyjąć sakrament bierzmowania; zapraszamy także ich rodziców. Po Mszy spotkanie organizacyjne.
  9. W sobotę, 29 września, święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W tym dniu, pielgrzymka Róż Różańcowych na Kalwarię. Z Radymna będzie wyjazd wspólny z obu parafii. Prosimy by chętni na wyjazd zapisywali się w zakrystii, do środy włącznie.
  10. Nadal można składać makulaturę na misje.