Rekolekcje parafialne nazywane są często czasem świętym, bo jako ludzie wierzący, jako idący do świętości, zatrzymujemy się przez jakiś czas w pędzie naszego życia po to by przyjrzeć się naszej drodze do Boga, naszym staraniom o wzrastanie w świętości.

„Idźcie i głoście” – to hasło tego roku liturgicznego. Motyw drogi jest bardzo często ukazywany w nauczaniu chrześcijańskim. Droga ma swój początek i powinna mieć konkretny cel. Początkiem naszej drogi wiary był oczywiście sakrament chrztu świętego, zaś celem naszej wiary jest zbawienie. Jak na każdej drodze, tak i na drodze życia z wiary trzeba wypatrywać znaków. Najbardziej czytelnymi znakami na drodze życia człowieka wierzącego są sakramenty święte. Ksiądz rekolekcjonista, ks. dr Tomasz Hałas – prefekt WSD w Przemyślu, prowadził nas drogami rekolekcyjnych rozważań, ukazując piękno wiary ale i jej wyzwania. Msza św. to centrum życia nas chrześcijan. Musimy odnawiać wciąż w sobie pragnienie przeżywania tej szczególnej bliskości Boga, który chce nas prowadzić, jakby za rękę, do chwały nieba.

Czas rekolekcji szybko minął ale nie powinno w nas przemijać pragnienie odnawiania się w duchu, w wierze, w miłości Boga i bliźniego.

Swego rodzaju kontynuacją rekolekcji parafialnych było Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które przeżywaliśmy w pierwszy piątek miesiąca kwietnia na ulicach naszego miasta, przyglądając się z bliska znakom Bożego miłosierdzia, którego sztandarem jest krzyż.

Wielka rzesza mieszkańców Radymna rozpoczęła Nabożeństwo przy kościele św. Wawrzyńca by potem przejść ulicami naszego miasta w głębokiej zadumie i refleksji, wsłuchując się w rozważania poszczególnych stacji. Zakończyliśmy Nabożeństwo przy kościele NSPJ ale swego rodzaju punktem kulminacyjnym była spowiedź wielu osób na zakończenie Drogi Krzyżowej oraz przyjecie Pana Jezusa w Komunii świętej.

Ta droga, droga do Boga zawsze winna nas jednoczyć.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

31 marca – 2 kwietnia 2017 r.

„IDŹCIE I GŁOŚCIE”

Program:

PIĄTEK    –        31.03.2017

 • 16.30 – Droga krzyżowa (prowadzi Przedszkole Parafialne im. Św. Mikołaja)
 • 17.30 – Msza św. z nauką wprowadzającą
 • Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, z odczytaniem próśb i podziękowań
 • Po Mszy Nabożeństwie nauka rekolekcyjna dla rodziców (szczególnie rodziców dzieci przedszkolnych, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum)

SOBOTA  –        01.04.2017

 • 9.00 – Msza św. ze szczególnym udziałem chorych i starszych (bez sakramentu namaszczenia chorych)
 • 17.00 – Nabożeństwo fatimskie z homilią
 • godz. 18.00 – Msza św. z nauką
 • godz. 18.45 (po Mszy św.) nauka dla młodzieży szkół średnich i starszych

NIEDZIELA –    02.04.2017

 • 7.00 i 9.00 – Msza św. z nauką
 • 11.00 – Msza św. (SUMA) ze szczególnym udziałem dzieci
 • 16.30 – Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym (po Gorzkich Żalach – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym na zakończenie)