Dnia 18 maja 2017 roku minęło 20 lat od chwili kiedy w przemyskiej katedrze 26 diakonów, z rąk ks. abp Józefa Michalika otrzymało święcenia kapłańskie. Wśród wyświęconych był również obecny nasz ks. Proboszcz Grzegorz Kowalczyk.

Dzieci Przedszkola Parafialnego im. św. Mikołaja przygotowały w tym dniu niespodziankę dla ks. Proboszcza w postaci pięknego występu – wierszy, piosenek i inscenizacji.

Trzy dni później, w niedzielę, w naszym parafialnym kościele odbyła się Msza święta, podczas której zaproszenie do nas księża jubilaci, celebrowali Mszę dziękczynną w dwudziestolecie święceń kapłańskich.

Tak dzieci przedszkolne jak młodzież i przedstawiciele Rady Parafialnej zaskoczyły księży słowami życzeń, śpiewem i kwiatami. Parafianie pamiętali o rocznicy święceń swojego ks. Prosboszcza ale też o wszystkich księżach, którzy przyjęli święcenia kaplańskie 20 lat temu.

Okolicznościowa homilię wygłosił ks. prał. Zbigniew Suchy. Nawiązał do perykopy o dwóch uczniach idących do Emaus. Szli w złym kierunku, który po ludzku wydawał się właściwy ale był on kierunkiem ucieczki przed Bogiem. Dopiero gdy „rozpoznali” Chrystusa, wrócili do Jerusalem, mimo iż groziło im tam niebezpieczeństwo. Ks. prał. Zbigniew mówił, że każdy kapłan musi odnjajdywać swoją drogę do Jerusalem czyli podjąć wyzwania powołania, którym obdarzył go sam Bóg.

13 maja br. minęło 100 lat od czasu kiedy po raz pierwszy Piękna Pani – Matka Boża ukazała się trójce dzieciom z Fatimy. Objawienia te mają ogromne znaczenie dla nas wierzących i dla całego świata. Matka Boża wzywała i wzywa do pokuty i do odmawiania różańca.

Odpowiadając na Jej wezwanie i nasza parafia włączyła się w tę szczególną modlitwę Kościoła wraz z Maryją 13 maja przeżywając Nabożeństwo Fatimskie.

Na początku nabożeństwa, trzy młode osoby ucharakteryzowane na dzieci z Fatimy – Franciszka, Hiacyntę i Łucję przedstawiły dialog laki miał miejsce między dziećmi a Matką Bożą. Potem ruszyliśmy w procesji fatimskiej z figurą Matki Bożej, rozważając tajemnice różańcowe; odśpiewaliśmy Litanię Loretańską oddając szczególną cześć Maryi. Następnie zgromadzeni wierni wzięli udział w Najświętszej Ofierze Chrystusa, karmiąc się Jego Ciałem. Na zakończenie, wspólnie oddaliśmy siebie, nasze rodziny i całą parafię Niepokalanemu Sercu Maryi odmawiając akt zawierzenia:

„Matko Niepokalana, Matko Fatimska, ufni Twojej macierzynkiej dobroci i posłuszni Twojej woli zawierzamy się Twemu Niepokalanemu Sercu. O Maryji! Bądź naszą obroną przed zakusami złego o orędowniczką na trudnych ścieżkach życia. Dodaj nam ochoty i umacniaj w pokucie za grzechy nasze i całego świata. Niech Twoje Niepokalane Serce stoi na straży czystości naszych serc. Odnawiaj w nas zaufanie do Boga i pragnienie, aby we wszystkim nasladować Jezusa, żyć według Ewangelii, przykazań Bożych i nauki Kościoła. Spraw, aby nasze rodziny, parafie i cała Ojczyzna były królestew Twego Syna i Twoim. Amen”.