22 października w naszej świątyni pw. św. Wawrzyńca w Radymnie miał miejsce koncert chóru CANTILENA. W specjalnie oświetlonej świątyni, wieczorem rozległy się dźwięki Oratorium na cześć św. Jana Pawła II. Chór i soliści pod dyrekcją pani Doroty Gunia wykonali utwory przeplatane tekstami z Biblii i dzieł św. Papieża. Ponad godzinny koncert był swego rodzaju przepiękną modlitwą za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, którego liturgiczne wspomnienie w tym dniu wypadało. Wykonanie tego oratorium było spełnieniem marzenia i planu śp. Jakuba Kryczyńskiego, który był członkiem naszego chóru.

Fragment koncertu można zobaczyć pod dołączonym linkiem. Całość koncertu będzie dostępna na stronie jarosławskiej telewizji internetowej.

http://twojatv.info/aktualnosci,4090.html

Piękne idee warto realizować.

Zaproszenie na Rekolekcje Ewangelizacyjne

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Radymnie

17 – 19 listopada 2017

W dniu 15 października gościliśmy w naszej parafii ks. Jana Szeląga – dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Przemyskiej Kurii. Podczas Mszy świętych głosił Słowo Boże i zachęcał do udziału w zbliżających się rekolekcjach ewangelizacyjnych.

Bazując na przypowieści o zaproszeniu na ucztę, ukazał nam Boga – Króla, który dzisiaj każdego z nas zaprasza na ucztę, a jest nią czas rekolekcji ewangelizacyjnych w dniach 17-19 listopada 2017 r. Ich celem jest troska o osobistą relację z Jezusem, ale także troska o rodzinę, która jest podstawowym źródłem poczucia szczęścia i bezpieczeństwa dla każdego z nas.

Nasza obecność na tych świętych ćwiczeniach duchowych będzie znakiem, że nie wzgardziliśmy zaproszeniem samego Boga.

Nie czyńmy Boga „bezdomnym”! Pamiętajmy, że „Bóg czeka, by nam okazać łaskę” (Iż 30, 18)