20 listopada 2017 roku obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – podjął sejm 7 listopada 2014 roku. Pomysłodawcy kierowali się przede wszystkich potrzebą uświadomienia dzieci, że one też mają swoje prawa, jak mogą z nich korzystać, a dorosłym przypominali, aby je bezwzględnie przestrzegać. Nasze przedszkole wychowuje, kształci w dziecku dobro, tak, aby w przyszłości umiały kochać, szanować i powstrzymywać się od krzywdzenia tych, którzy znajdują się w ich otoczeniu. Tak, żeby również umiały zadbać o siebie. Oznacza to umiejętność pogodzenia własnego rozwoju, własnych interesów, własnego zachowania i szczęścia z interesami i szczęściem innych.
Dzieci uczą się przez modelowanie i naśladowanie, jak i wyciąganie wniosków z własnych błędów. Zadaniem naszego przedszkola jest stworzenie takich warunków, aby dzieci mogły doświadczyć tego, co dobre i co służy rozwojowi ich samych oraz innych ludzi. Aby nabyły umiejętności w takim stopniu, w jakim potrafią i w jakim są one im potrzebne w życiu społecznym.

Z tej właśnie okazji we wszystkich grupach odbyły się ciekawe zajęcia na temat praw dziecka, o ich potrzebach oraz o roli rodziców i opiekunów.
W grupie Perełek Maryi dzieci dzieliły się swoimi własnymi spostrzeżeniami na temat powodów do radości i uśmiechu wśród dzieci oraz o tym co może powodować, że mały człowiek jest smutny i co mu sprawia przykrość. Przyjaciele św. Józefa wiedzą już, że mają prawo do radości, uśmiechu, zabawy, spokojnej nauki i ciekawego poznawania otaczającego nas świata. Dzieci z grupy Radosnych Aniołków i Edmundowe Skarby oglądały obrazki przedstawiające prawa dzieci, słuchały swoich Pań, które tłumaczyły im czym są prawa i czym obowiązki każdego przedszkolaka. Taki dzień jest także okazją do tego, abyśmy My dorośli nigdy o tym nie zapominali. My jako przedszkole wierzymy, że dobrze ugruntowana wiedza dziecka, poczucie jego własnej wartości oraz świadomość swoich praw da dzieciom dobre podstawy do bycia w przyszłości wspaniałym człowiekiem, rodzicem i obywatelem.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka był również wspaniałą okazją, aby nakreślić dzieciom wspaniałą postać Janusza Korczaka – wielkiego orędownika i obrońcy praw dziecka.
KAŻDY KTO SIĘ DZIECKIEM CZUJE
DZISIAJ WIELCE SIĘ RADUJE
MAŁY CZŁOWIEK, DUŻA SPRAWA
MAŁY CZŁOWIEK MA SWE PRAWA
STRZEGĄC PRAW TYCH NALEŻYCIE
UKŁADAMY DZIECKU ŻYCIE

Małgorzata Sobejko

22 listopada 2017r. w naszym przedszkolu gościliśmy teatrzyk „Zielony Melonik”, który przedstawił nam spektakl pt. „Morska przygoda”. Bajka opowiadała o morskiej przygodzie pewnego tchórzliwego księcia, który w rezultacie okazał się być całkiem odważny:
„I znowu strach przeszywa ciało
Czy z tej przygody ujdę ja cało,
ale wiem jedno tylko, że…
Odważnym chciałbym być
ze strachu sobie kpić”.

Podczas spotkania dzieci dowiedziały się – co to są szanty i uczestniczyły w zabawach ruchowych. Spektakl pomógł zrozumieć dzieciom, czym jest prawdziwa odwaga i jak w mądry sposób z niej korzystać. Jej wartość jest niepoliczalna. Główny cel: wyjaśnienie dzieciom jak przezwyciężać lęki i własne słabości. W przedstawieniu nie podano jednak na to gotowej recepty – bohaterowie pokazali, że w każdym z nas drzemią duże pokłady odwagi, które trzeba jedynie odkryć. Duży potencjał humoru i dobrego dowcipu, po raz kolejny zagwarantował naszym przedszkolakom dobrą zabawę. Czekamy na kolejne spotkanie z naszym wspaniałym teatrzykiem.

Małgorzata Sobejko