To już tradycja, że w naszym przedszkolu co roku, dzień przed uroczystością Wszystkich Świętych odbywa się bal… BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH! Zabawa ta ma wyjątkowy charakter, ponieważ uczy naszych najmłodszych, że celem każdego chrześcijanina jest Niebo. Stąd też pomysł, aby każdy przyszedł na bal ubrany odświętnie. Nie było tu zatem żadnych przebieranek w stylu czarownic czy kościotrupów, ale wszyscy byli ubrani na biało, jak Aniołowie…, byśmy choć przez chwile mieli mały skrawek Nieba na ziemi.
Nauczycielki Sylwia Perczyk oraz Marta Gliniak poprowadziły bal oraz zaangażowały naszych przedszkolaków, aby poprzez wiersze i krótką inscenizację przestawiły życie dwóch ważnych świętych: papieża Jana Pawła II, którego świętości mógł doświadczyć każdy z nas oraz św. Franciszka, który bardzo ukochał przyrodę. Wspólne śpiewanie piosenek wprowadziło wszystkich w niecodzienny klimat.
Taniec, muzyczne zabawy oraz konkursy uświetniły nasz bal i sprawiły, że długo będziemy go wspominać z radością. Przecież wszyscy święci (uśmiechnięci) idą do Nieba.

Marta Gliniak

REGULAMIN KONKURSU NA HYMN PRZEDSZKOLA

Plakat konkurs na hymn

Przedszkole Parafialne im. Św. Mikołaja w Radymnie ogłasza konkurs na tekst oraz muzykę HYMNU Przedszkola, który stanie się oficjalnym utworem identyfikacji placówki.

 1. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
 • Konkurs skierowany jest do dzieci, rodziców, pracowników, absolwentów oraz wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Radymno
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

– zapoznały się z regulaminem konkursu i zaakceptowały go,

– dostarczyły projekt do organizatorów konkursu w wymaganym terminie,

– złożyły oświadczenie wypełniając formularz konkursu oraz załącznik 1 – oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

 1. CO JEST CELEM KONKURSU?
 • wyłonienie najlepszego tekstu hymnu integrującego społeczność przedszkola, a także identyfikujące ją wśród społeczności lokalnej
 • rozwijanie pomysłowości i ekspresji twórczej,
 • uświetnianie uroczystości przedszkolnych.
 1. JAKIE SĄ ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU?
 • projekty należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie,
 • uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, który nigdzie wcześniej nie był publikowany,
 • udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny,
 • każdy uczestnik może przedstawić tylko jeden projekt,
 • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 1. JAKIE SĄ WYMOGI HYMNU?

TEKST HYMNU:

 • powinien być prosty i łatwy do zapamiętania,
 • powinien być łatwo identyfikowane z Przedszkolem Parafialnym im. Św. Mikołaja w Radymnie,
 • powinien nawiązywać do wartości chrześcijańskich,
 • powinien być rymowany w formie wiersza i zawierać maksymalnie dwie zwrotki i refren.

MUZYKA:

 • można skomponować własną muzykę (zapis na płycie CD w formie mp3),
 • można podać tytuł oraz wykonawcę już istniejącego utworu, do którego melodii został napisany konkursowy tekst,
 1. JAKIE SĄ KRYTERIA OCENIANIA?

 Projekty oceniane będą przez Komisję Konkursową (w składzie: Dyrektor Przedszkola, koordynator konkursu, przedstawiciele grona pedagogicznego, rodzice, eksperci) zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. zgodność pracy z regulaminem,
 2. zgodność treści z tematem,
 3. walory artystyczne,
 4. poprawność merytoryczna i językowa,
 5. dostosowanie do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

Komisja podejmie decyzję o wyłonieniu zwycięzcy zwykłą większością głosów, decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 1. DO KIEDY I GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ PROJEKTY KONKURSOWE?
 • Projekty konkursowe należy składać do 1 grudnia 2017 r.
 • projekty należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Konkurs na hymn przedszkola” bezpośrednio do Przedszkola, bądź pocztą na adres:

Przedszkole Parafialne im. Św. Mikołaja

ul. Chopina 1A

37-550 Radymno

 • w przypadku zgłoszenia muzyki do hymnu, powinna ona być nagrana w formie mp3 i dostarczona na płycie CD
 • tekst hymnu należy dostarczyć w wersji papierowej.
 1. WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU:
 • każdy uczestnik wypełnia kartę zgłoszeniową do konkursu wraz z oświadczeniem o przekazaniu praw autorskich – załącznik nr 1,
 • prace konkursowe, które nie spełnią wymagań zawartych w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej,
 • projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane,
 • organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

NAGRODY !!!

 • Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.
 • Zwycięski hymn stanie się oficjalnym hymnem Przedszkola Parafialnego w Radymnie, który będzie rozbrzmiewał na wszystkich ważnych wydarzeniach, uroczystościach przez wiele, wiele lat.
 • Nagrody zostaną uroczyście wręczone dnia 6 grudnia 2017 r., ( o wygranej Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie)
 • Wyniki konkursu zostaną także opublikowane na stronie internetowej http://radymno.przemyska.pl/przedszkole/ oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola.

Załącznik nr 1

REGULAMIN-KONKURSU-NA-LOGO