Panie Jezu nasze słonko

pobłogosław to jedzonko.

Panie Jezu nasze życie

pobłogosław też i picie.

W środę 13 września podczas śniadania ks. Proboszcz poświęcił w naszej jadalni obraz Ostatnia Wieczerza.

Dzieci już od najmłodszych lat poznają coraz nowsze i dotychczas nieznane smaki i zapachy, a zapamiętując je, kształtują przyszłe upodobania kulinarne. Pobyt dziecka  w przedszkolu przyczynia się do wykształcenia w dziecku nawyków dobrych manier i zasad kulturalnego zachowania się przy stole podczas spożywania wspólnego posiłku z innymi dziećmi, mówienia: proszę, dziękuję. Przebywające w przedszkolu dziecko ma również szansę zapoznania się z produktami kulinarnymi, których na przykład nie miało jeszcze okazji zjeść w domu. Wspólne spożywanie posiłków z rówieśnikami wzmacnia poczucie wspólnoty, jednocześnie pozwala im odczuć silną przynależność do grupy i wzajemne wsparcie, jakim darzą się nawzajem jej członkowie podejmując wspólnie „wysiłek”, jakim jest samodzielne spożywanie posiłku. Dzieci uczą się poprzez obserwacje swoich rówieśników a tym, którym trudna sztuka samodzielnego jedzenia sprawia sporo kłopotów jest wspomagana przez wychowawców. Pomoc taka nie zwalnia dziecka z podejmowania kolejnych prób, do czego jest ono zachęcane i dopingowane. Jednak, aby cały trud zarówno ze strony dziecka jak i wychowawców znalazł odzwierciedlenie w codziennym zachowaniu przy stole, rodzice są zobowiązani do kontynuowania nauki, zachęcania dziecka i motywowania.

Małgorzata Sobejko

4 września 2017r. rozpoczęliśmy nowy rok przedszkolny. Wszystkie dzieci pożegnały już wakacje i nadszedł czas na wspólną zabawę w przedszkolu. Pierwszy dzień w przedszkolu to jeden z najważniejszych dni w tym roku. Wszyscy w odświętnych strojach, ale jakże różnych nastrojach. Na twarzach dzieci widać niepewność, zdziwienie, jednak w większości – radość i zadowolenie, że nareszcie będzie można ciekawie i wesoło spędzać czas w gronie przyjaciół i kolegów. To szczególnie ważne wydarzenie dla dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z przedszkolem. Wszystkie maluchy były bardzo dzielne, a starsi koledzy wspierali je uśmiechem i dobrym słowem. O godz. 900 spotkaliśmy się tradycyjnie na wspólnej modlitwie.  S. dyrektor Ewa Wilk życzyła wszystkim pracownikom naszego przedszkola Bożego błogosławieństwa i światła Ducha Świętego we wspólnym podejmowaniu tego ważnego zadania, jakim jest wychowanie.

W przeżywanym jubileuszowym roku 300 – lecia koronacji wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej prośmy, by Jej Oblicze wyryło się w sercu każdego z nas. Niechaj Maryja będzie nam Przewodniczką i Drogą prowadzącą do Jezusa – naszego Pana.

Każdy przedszkolak otrzymał piękny prezent na rozpoczęcie nowego roku.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie spędzony czas będzie pełen uśmiechu, zabawy, niezapomnianych przygód i wspaniałych przeżyć. Choć na początku nie zawsze jest wesoło, zwłaszcza maluszkom, to dołożymy wszelkich starań i wiele serca, aby uśmiech zawsze gościł na twarzach dzieci, a rodzice byli dumni ze swoich pociech.

Zachęcamy do współpracy i zaangażowania na rzecz przedszkola, jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i pomysły dotyczące pracy placówki. Razem z rodzicami chcemy stworzyć jak najlepsze warunki zabawy i nauki dla naszych podopiecznych.

Małgorzata Sobejko