JUBILEUSZ 25-LECIA PRZEDSZKOLA PARAFIALNEGO

053 W grudniu 2016 roku przyszło nam świętować srebrny jubileusz 25-lecia powstania Przedszkola Parafialnego w Radymnie. 25 lat to czas który napawa dumą, ale także składnia do refleksji i podsumowań. Zaplanowane przez ogranizatorów uroczystości zostały podzielone na kilka dni, by wszystkie osoby, szczególnie te związane z przedszkolem, mogły świętować ten piękny jubileusz. Obchody 25-lecia Przedszkola Parafialnego rozpoczęły się już w sobotę 3 grudnia od spotkania absolwentów. Następnego dnia odbyło się uroczyste spotkanie autorów wędrującej baśni „Baśni o dobrym człowieku” i koordynatorów akcji „Serce w zakrętce”. 0595 grudnia świętowali nasi milusińscy, dzieci przedszkolne, które odwiedził Święty Mikołaj wręczając im prezenty. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 6 grudnia w święto patrona parafii-św. Mikołaja i połączone były z nadaniem imienia św. Mikołaja Przedszkolu Parafialnemu.

 

I DZIEŃ – SPOTKANIE ABSOLWENTÓW (3 GRUDNIA 2016)

W sobotę 3 grudnia 2016 roku rozpoczęły się obchody 25-lecia Przedszkola Parafialnego od spotkania absolwentów tejże placówki. Na spotkaniu obecne były dzieci, młodzież oraz już dorośli absolwenci. Uroczystość rozpoczęliśmy od dziękczynnej Eucharystii w kościele parafialnym, której przewodniczył ks. Piotr Leja-absolwent Przedszkola Parafialnego a także ks. proboszcz Grzegorz Kowalczyk. Był to czas dziękczynienia Bogu za lata historii Przedszkola Parafialnego. Wspominaliśmy szczególnie twórców przedszkola, Siostry dyrektorki, wszystkich katechetów, 029Nauczycieli i Wychowawców, dziękując Bogu za każdą i każdego z nich, za okazane serce, mądrość i ofiarność, za ich troskę, opiekę oraz za wpojoną wiedzę, która na przestrzeni lat pomagała żyć i piąć się po szczeblach życiowego doświadczenia. Wspominaliśmy także zmarłych absolwentów Przedszkola, a są to: ś.p. Jakub Kryczyński oraz ś.p. Mateusz Mil, których niestety nie ma już wśród nas. Otoczyliśmy ich swoją modlitwą, a delegacja z przedszkola odwiedziła ich groby na cmentarzu zapalając znicz i pozostawiając wiązankę kwiatów dla uczczenia ich pamieci.

W liturgię Mszy Świętej włączyli się absolwenci poprzez czytania, komentarze, psalm, niesienie darów oraz oprawę muzyczną. Piękne i ubogacające kazanie ks. Piotra umacniało w wierze i pobudzało do wdzięczności Bogu i ludziom za otrzymywane dobro.

Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie w budynku przedszkola. Po przywitaniu wszystkich uczestników przez siostę Dyrektor Ewę Wilk odbyło się przedstawienie Jubileuszowe w wykonaniu przedszkolaków. Dzieci opowiedziały krótką historię przedszkola i wskazały jego twórców oraz wszystkich tych, którzy na przestrzeni ostatnich 25 lat przyczyniali się do rozwoju przedszkola. Przedstawienie dzieci zakończyło się wizytą św. Mikołaja, który wszystkim absolwentom wręczył miłe podarunki. Tuż po wizycie świętego na scenie zaprezentowali się aktorzy teatru TREMA, którzy w większości są absolwentami naszego Przedszkola. Zaprezentowali publiczności kilka śmiesznych skeczy. Po tej części absolwenci udali się na poczęstunek. Najstarsi spotkali się przy ciastku, kawie, herbacie w miłym towarzystwie pań wychowawczyń. Można było również posilić się ciepłym barszczykiem, kanapkami itp. Najmłodszych absolwentów ze Szkoły Podstawowej czekał również wspaniały poczęstunek i wiele słodkości. Ostatnim punktem programu była WSPÓLNA ZABAWA prowadzona przez wodzireja Przemysława Maca-również absolwenta naszego Przedszkola. Zabawa zaplanowana była wprawdzie dla tych namłodszych absolwentów, ale jak się szybko okazało, cudownie bawili się wszyscy: dzieci, młodzież, dorośli-łącznie z Nauczycielkami. Zabawę animowali aktorzy teatru TREMA przebrani w śmieszne stroje.

Podczas spotkania można było obejrzeć wystawę obrazów naszej utalentowanej absolwentki-Sabiny Trudzik a także wystawę prac konkursu plastycznego pt.: „Św. Mikołaj z Miry-wrażliwy biskup”.

Pierwszy dzień obchodów Jubileuszowych był bardzo udany. Było to spotkanie pełne uśmiechów, życzliwości i ciepła, a także niespodzianek… Dobrze było spotkać się po latach i wspominać miłe chwile spędzone w Przedszkolu Parafialnym.

 

II DZIEŃ – SPOTKANIE AUTORÓW „BAŚNI O DOBRYM CZŁOWIEKU”                    i KOORDYNATORÓW AKCJI „SERCE W ZAKRĘTCE” (4 GRUDNIA 2016)

W niedzielę 4 grudnia 2016r. w Przedszkolu Parafialnym w Radymnie odbyło się spotkanie autorów wędrującej „Baśni o dobrym człowieku”. Zaproszeni goście zgromadzili się w kościele pw. św. Wawrzyńca na wspólnej mszy św. o godz.1700 Ksiądz proboszcz Grzegorz Kowalczyk przywitał wszystkich serdecznie i podkreślił rolę wspólnego działania w życiu człowieka. Po mszy świętej wszyscy udali się do Przedszkola Parafialnego na słodki poczęstunek. Tort był wyjątkowy ponieważ został on wygrany w loterii podczas koncertu charytatywnego dla Martyny Dziadura organizowanym w MOK w Radymnie.

Spotkanie to było okazją do pielęgnowania ducha wspólnoty, dającej poczucie pewności i oparcia. Pomysłodawcą i opiekunem przedsięwzięcia jest pani Małgorzata Sobejko (będąca jednocześnie w naszym przedszkolu koordynatorem akcji „Serce w zakrętce”), zaś autorami baśni są koordynatorzy tej akcji z terenu miasta i gminy Radymno. W tworzenie tej niezwykłej książki włączyło się 17 placówek oświatowych oraz jedna osoba prywatna zaangażowana w zbieranie zakrętek.

Pomysłodawca i autorzy baśni od ponad sześciu lat współpracują ze sobą nagłaśniając w swoich środowiskach ideę zbierania zakrętek dla potrzebujących dzieci. Do współpracy zachęcili ponad 50 instytucji z całej niemal Polski. Zebrali razem 27 ton zakrętek i pomogli 22 dzieciom (niestety dwoje nie żyje). W swoich działaniach kierują się mottem, które nasz baśniowy bohater również hołubi:

 

Życie w swojej niezwykłości właśnie na tym polega,

aby dostrzegać wśród tłumu drugiego człowieka”.

 

III DZIEŃ – WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA W PRZEDSZKOLU PARAFIALNYM

Wizyta Świętego Mikołaja w przedszkolu to ważne wydarzenie dla wszystkich dzieci. Po całym roku oczekiwania przychodzi ten wyjątkowy grudniowy dzień, gdy dzieci uśmiechnięte, pięknie wystrojone czekają na utęsknionego gościa.

Tuż po śniadaniu dzieci zebrały się w sali teatralnej by tam spotkać się ze Świętym. Cała sala powitała Miłego Gościa piosenką i wierszami. Święty Mikołaj obdarował dzieci oraz personel przedszkola prezentami i obiecał, że powróci do nas za rok. Miłym akcentem spotkania były wspólne zdjęcia z naszym gościem.

 

IV DZIEŃ – GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE – NADANIE PRZEDSZKOLU PARAFIALNEMU IMIENIA ŚW. MIKOŁAJA

6 grudnia 2016 roku Przedszkole Parafialne w Radymnie obchodziło swój srebrny jubileusz połączony również z uroczystością nadania imienia św. Mikołaja tej placówce. Dokładnie 25 lat temu, we wrześniu 1991 roku, w domu katechetycznym przy ul. Chopina utworzone zostało 1 oddziałowe przedszkole. Ówczesna przełożona Sióstr Służebniczek s. Józefa Rebuś, ks. Proboszcz Kazimierz Golenia, Państwo Ewa i Marek Lechowicz oraz Pani Grazyna Lizak to szczególne osoby, które przyczyniły się do powstania przedszkola.

Jubileuszowej Mszy Świętej przewodniczył ks. Biskup Stanisław Jamrozek, kazanie wygłosił ks. dr Jan Szeląg- ojciec duchowny przemyskiego seminarium. Obecni podczas Eucharystii byli także kapłani szczególnie zasłużeni Przedszkolu Parafialnemu: ks. Prałat Kazimierz Golenia, ks. Dziekan Czesław Jaworski, ks. Proboszcz Grzegorz Kowalczyk oraz licznie zgromadzeni księża z całego dekanatu. Swoją obecnością zaczszyciły nas również Siostry Służebniczki, które w myśl koncepcji swojego założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego tworzyły ochronki dla dzieci, i właśnie dzięki ich działalności powstało w Radymnie Przedszkole Parafialne. Na jubileuszowej uroczystości obecne były siostry, które na przedstrzeni tych 25-lat piastowały stanowiska dyrektorskie w tej placówce. A były to kolejno:

1) s. Angelika Kasperczyk

2) s. Cecylia Kowalczyk

3) s. Mariola Bogdan

4) s. Barbara Słowik

5) s. Agnieszka Bąk

6) s. Bożena Bieda

7) s. Ewa Wilk

Zaszczyciła nas także swoją obecnością Matka Prowincjalna s. Janina Wołoszyn.

Uroczystość uświetniła obecność wielu zaproszonych gości, a byli to: Pan Burmistrz Krzysztof Roman wraz z Panią Janiną Kaczmarz, Pan Wójt Bogdan Szylar, Radna Województwa Podkarpackiego p. Anna Huk, p. Ewa Lechowicz-która w 1991 roku wraz z ks. Kazimierzem Golenią i rodzicami zawiązała Komitet Założycielski Przedszkola, dyrektorzy szkół: Pan Zbigniew Petynia, Pan Paweł Kalisz, Pani Maria Jędrejko, Pani Dyrektor Przedszkola Samorządowego Małgorzata Trojnar, Dyrektor MOK w Radymnie Pani Dorota Gunia, Pani Alicja Sabatowska prezes Stowarzyszenia Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „WZRASTANIE”, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Rady Parafialnej.

Uroczystość z pewnością nie odbyłaby się, gdyby nie praca, trud, wielkie poświęcenie, ale także serce włożone w pracę z dziećmi pań wychowawczyń a także pozostałych pracowników Przedszkola Parafialnego. Od pierwszych dni powstania przedszkola pracują nauczycielki: Pani Ganuta Grendus oraz Pani Agnieszka Kogut. Rok później dołączyły do grona pedagogicznego Pani Małgorzata Sobejko oraz Pani Dorota Podgórska. „A teraz przedszkole niełatwo ogarnąć, bo się rozrosło jak ewangeliczne ziarno 4 oddziały, dzieci 124, dziewiętnaście personelu, to jak byśmy codziennie byli na weselu, Wiele radości i posiłków wiele! Niektórzy chcieliby w przedszkolu być nawet w niedzielę.”
Swoją obecnością zaszczyciła nas także Pani Maria Wyczawska- która przez wiele lat pracowała w Przedszkolu Parafialnym, Pani Sylwia Perczyk przebywająca aktualnie na urlopie macierzyńskim oraz Pani Anna Sebastianka, która niedawno opuściła nasze grono pedagogiczne.

Oprócz wspomnianych wcześniej gości w uroczystej Mszy Świętej uczestniczyły przedszkolaki, ich rodzice, pracownicy przedszkola, a także parafianie. Rodzice i pracownicy przedszkola zaangażowali się w liturgię Mszy Świętej: czytając czytania liturgiczne, modlitwę wiernych, komentarze, niosąc wraz z dziećmi dary do ołtarza. Psalm zaśpiewała najstarsza absolwentka Przedszkola p. Ewa Lizak. Uroczystość uświetnił również piękny i szczery śpiew dzieci, które może nie do końca zdawały sobie nawet sprawę z tego, w jak ważnym wydarzeniu uczestniczą.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy zebrani goście przemaszerowali za dziećmi pod budynek przedszkola. Tam odśpiewany został hymn Polski, a nastęnie odczytany akt nadania Imienia. Tuż po tym nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy przez czcigodnych gości. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali teatralnej w budynku przedszkola. Po serdecznym przywitaniu przez siostrę dyrektor Ewę Wilk wysłuchaliśmy kolejno przemówień ks. Biskupa, Pana Burmistrza, Pana Wójta, ks. Prałata, Pani Ewy Lechowicz, oraz Pani Radnej Anny Huk, która na ręce siostry Dyrektor przekazała piękny pamiątkowy grawerton z gratulacjami oraz list z podziękowaniami i życzeniami od Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, który nie mógł zaszczycić nas swoją obecnością podczas Jubileuszowej Uroczystości. Wielu zacnych gości podarowało na ręce s. Ewy upominki dla dzieci oraz pamiątki.

Po pięknych przemówieniach i wielu ciepłych słowach od gości zaprezentowały się dzieci przedszkolne w pięknym jubileuszowym przedstawieniu pt.: „Srebrny Jubileusz”. Dzieci opowiedziały historię przedszkola i wskazały jego twórców oraz wszystkich tych, którzy na przestrzeni ostatnich 25 lat przyczyniali się do rozwoju przedszkola. Przedstawienie dzieci zakończyło się wizytą św. Mikołaja, który wręczył wszystkim miłe podarunki. Tuż po wizycie świętego na scenie zaprezentowali się aktorzy teatru TREMA, którzy w większości są absolwentami naszego Przedszkola. Zaprezentowali publiczności kilka skeczy.

Po wszystkich występach czcigodnych gości czekał pyszny obiad i wspólne świętowanie przy stole.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim organizatorom Jubileuszu, zaproszonym gościom za uświetnienie tego dnia, dzieciom przedszkolnym i ich rodzicom za ich trud i cierpliwość, a także ogromną pomoc w organizacji tego Jubileuszu. Jubileusz wspomogło także wielu sponsorów:

-ROL-MECH Grażyna i Jan Grześko

-Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie

-Bank Spółdzielczy w Radymnie

-Piekarnia Radymno

-Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna KAL-POL Andrzej Kalawski

-Pani Anna Huk -Radna Województwa Podkarpackiego

-Pan Burmistrz Krzysztof Roman

-Pan Wójt Bogdan Szylar

-Rodzice dzieci przedszkolnych

“Za to wszystko dziękujemy serdecznie i szczerze.

Niech ten Srebrny Jubileusz umocni nas w wierze”.

mgr Sabina Buśko

12 grudnia 2016|