Duszpasterze

ks. Grzegorz Kowalczyk – proboszcz

ks. Tomasz Smoter – wikariusz