O przedszkolu

Przedszkole Parafialne jest przedszkolem katolickim, wychowującym dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.
Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Pogram realizowany jest zgodnie z zasadami i wartościami chrześcijańskimi i ewangelicznymi, z zapewnieniem każdemu dziecku szacunku i respektowania jego tożsamości.
Zadaniem przedszkola jest:

 • Pomoc rodzinie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i w jego wychowaniu;
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka (w sferze fizycznej,umysłowej, społecznej, kulturowej, moralnej i religijnej), z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości i predyspozycji;
 • Kształtowanie osobowości dziecka oraz postaw:
 • miłości do Boga i do każdego człowieka,
 • szacunku wobec przyrody,
 • patriotyzmu.

PODSTAWOWE INFORMACJE

 • Organem Prowadzącym jest Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Radymnie.
 • Przedszkole Parafialne jest placówką 4- oddziałową.
 • Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci będących w podobnym wieku, oraz o zbliżonych potrzebach, możliwościach i zainteresowaniach.
 • Przedszkole funkcjonuje w budynku parafialnym przy ul. Chopina 1A w Radymnie. Posiada zagospodarowany teren wokół budynku, w tym plac zabaw zapewniający dzieciom bezpieczeństwo zajęć oraz gier i zabaw na powietrzu.
 • Dzieci mają zapewnione 3 posiłki dziennie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb zdrowotnych dziecka.
 • Przedszkole oferuje dzieciom dodatkowe zajęcia: j. angielski, gimnastykę korekcyjną, zajęcia taneczne. Koszty zajęć dodatkowych ponoszą rodzice.
 • Raz w miesiącu odbywają warsztaty teatralne. Dzieci biorą również udział w warsztatach biblijnych.
 • Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00.
 • W okresie ferii zimowych i wakacji, według potrzeb, organizowany jest dyżur (minimum 20 dzieci).

Więcej informacji można uzyskać w kancelarii Przedszkola lub pod nr tel.16 6281595