Ogłoszenia duszpasterskie

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

26 maja 2024 r.

 1. Dziś kończy się okres Komunii świętej wielkanocnej.
 2. Majówka dzisiaj o godz. 17.00 a po niej msza św. W tygodniu majówka po mszy wieczornej.
 3. W poniedziałek na zbiórkę zapraszamy wszystkich ministrantów.
 4. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze w naszym kościele będą tak jak w niedziele, tj. o 7,9,11 i 17. Główna msza św. będzie o godz. 11, po której wyruszymy w procesji z Najświętszym Sakramentem. Pierwszy ołtarz będzie przy figurze Matki Bożej na Rynku, drugi przy MOK-u, trzeci przy Urzędzie Gminy a czwarty przy kościele „na górce”. Prosimy by pierwszy ołtarz przygotowały róże różańcowe a drugi rodziny mieszkające w Rynku i przyległych ulicach. Prosimy, by już w środę przygotować sobie feretrony, figury i chorągwie, by w Boże Ciało sprawnie wyruszyć w procesji a po jej zakończeniu zatroszczyć się o przyniesienie ich do naszego kościoła. Prosimy by panowie z Rady Parafialnej nieśli baldachim. Bardzo prosimy, by podczas procesji zachować odpowiedni porządek. Przed NS będą szli ministranci, dzieci pierwszokomunijne i sypiące kwiaty (prosimy by przy dzieciach szedł jeden rodzic), a na przodzie procesji niosący feretrony, figury i chorągwie. Wierni idą za Najświętszym Sakramentem!!!
 5. Od piątku – oktawa Bożego Ciała. Procesje z NS w oktawie będą wokół kościoła po mszach wieczornych (w niedzielę po mszy o godz. 17); zakończenie nabożeństw majowych. W piątek nie ma postu – dyspensy udzielił ks. abp A. Szal. Kto chce skorzystać z dyspensy od pokarmów mięsnych, winien złożyć jałmużnę z przeznaczeniem na misje. Puszki na jałmużnę będą na stoliku pośrodku kościoła i na ołtarzu Serca Pana Jezusa.
 6. 5 czerwca (środa) w godz. 14.00 – 18.00, w Ars-Medica (ul. Legionów1), odbędą się badania: USG Doppler żył i tętnic kończyn dolnych i górnych; tętnic szyjnych i kręgowych, USG tarczycy, USG prostaty, USG stawów. Badania są płatne; cena jednego badania to 75 zł. Rejestracji można dokonywać telefonicznie.
 7. W I sobotę miesiąca, po mszy wieczornej odmówimy różaniec a po nim będzie procesja eucharystyczna.
 8. Przy ogłoszeniach wywieszonych w gablocie jak również na stronie parafialnej zamieszczony jest tekst Oświadczenia Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych dotyczący działań MENu odnoszących się do marginalizowania katechezy w szkole. W owym tekście wyrażony jest stanowczy sprzeciw m.in. wobec zamiaru podjęcia decyzji dyskryminujących katolickie dzieci uczęszczające na lekcje religii. Prosimy o zapoznanie się z tekstem tego oświadczenia.

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”
Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

 1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
 2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi tow podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.
 3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.
 4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia liczby lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.