Rodzinny konkurs plastyczny pt. „Jesienne cuda, cudeńka”

Od dnia 11.10. 2016 roku do 28.10.2016r Rodzicom został rozdany regulamin rodzinnego konkursu plastycznego pt. „ Jesienne cuda, cudeńka”.

Konkurs dotyczył wykonania prac manualnych z wykorzystaniem „darów jesieni” np. kasztanów, liści, żołędzi, orzechów, szyszek z których można było wykonać kompozycje przestrzenną, stroik a także pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką.

Celami konkursu było: rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci, promowanie współpracy Rodziny, wzbogacanie warsztatu plastycznego  i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Ocenie prac podlegało: zgodność pracy z tematem, pomysłowość i estetyka wykonania.

W konkursie zorganizowanym przez Panią Joannę Naspińską wzięło udział 36 dzieci.

Prace były wykonane bardzo rzetelnie i pomysłowo. Dlatego też Komisja złożona z: Siostry Przełożonej Stanisławy Kamińskiej, Pani Iwony Brzuchacz, Księdza Proboszcza Grzegorza Kowalczyka – miała bardzo trudny wybór w wybraniu trzech pierwszych miejsc. Zostały także przyznane 3 wyróżnienia. Nad całością przebiegu rozstrzygnięcia konkursu czuwała Siostra Dyrektor Ewa Wilk oraz Pani Joanna Naspińska.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła Mikłasz Wiktoria, drugie miejsce Prymon Karolina, trzecie miejsce Sadłos Filip. Wyróżnienia zostały przyznane: Maj Klaudia, Bondarenko Karol, Pich Adam.

Ogłoszenie wyników nastąpiło dnia 10.11.2016r. Dzieciom zostały przyznane nagrody rzeczowe. Wszyscy byli mile zaskoczeni.

Joanna Naspińska

15 listopada 2016|