Święty Andrzej Bobola – świadek miłosierdzia

Dnia 25 czerwca 2016 roku odbył się w Strachocinie dzień skupienia członków Akcji Katolickiej Archiprezbiteratu Jarosław. W kościele św. Katarzyny, ks. Asystent Józef Niżnik przywitał wszystkich pielgrzymów. Wraz z nami byli też członkowie Akcji Katolickiej ze Starego Sącza z diecezji tarnowskiej. Rok święty, to rok szczególnej obecności Boga pośród nas. By dobrze przeżyć ten cza potrzeba nam wiary a ta jest wielkim skarbem. Mamy być wdzięczni Bogu za to, że nam tę wiarę dał. Bóg chce, by ludzie doświadczali Jego łaski; mamy o tę łaskę prosić. Bez Bożej łaski nie będziemy miłosierni. Mamy zrozumieć, jak ważne jest miłosierdzie. Kościół często rozważa tajemnice Bożego Miłosierdzia. Mimo naszych win Bóg jest dla nas miłosierny. Święty Andrzej Bobola nie gardził żadnym człowiekiem; uczy nas, jak być miłosiernym. Angażując się w pracę Akcji Katolickiej, musimy się formować, uczestnicząc w rekolekcjach i dniach skupienia. Mamy być ludźmi charyzmatu. Nasza praca polega na współpracy z kapłanami na niwie duszpasterskiej i duchowej. Mamy towarzyszyć człowiekowi, który jest w potrzebie – wtedy jesteśmy ludźmi wierzącymi. Tam gdzie wiara, tam jest miejsce dla Boga. By wiara była mocna musi mieć mocne fundamenty. Do tego potrzebna jest modlitwa. U podstaw wiary jest czyste i wierne sumienie. Wybierzmy służbę bliźnim, ucząc się pokory. Człowieka można zmienić miłością.

Relikwie św. Andrzeja Boboli zostały procesyjnie przeniesione na „Bobolówkę”, gdzie odbyła się droga krzyżowa z rozważaniami. W kaplicy została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. prałata Józefa Niżnika, w asyście kilku kapłanów z naszego archiprezbiteratu.

Św. Andrzeju Bobolo – módl się za nami.

Daniela Suchy –

prezes AK przy parafii św. Wawrzyńca

5 lipca 2016|