Uroczysta Msza Święta inaugurująca nowy rok szkolny

11 września 2016 roku dzieci z Przedszkola Parafialnego wraz ze swoimi rodzicami i całym personelem przedszkola uczestniczyły w niedzielnej Mszy Świętej (uroczystej sumie). Była to Msza Święta inaugurująca nowy rok szkolny. W przygotowanie liturgii aktywnie zaangażowały się nie tylko dzieci, ale także ich rodzice. Czytania i komentarze liturgiczne przeczytały trzy chętne mamy naszych przedszkolaków, psalm zaśpiewała jedna z pań wychowawczyń, modlitwa wiernych została pięknie wyrecytowana przez wybrane dzieci: Madzię, Szymona, Kasię, Karola, Szymona, Emilkę i Magdę, zaś dary ofiarne do ołtarza poniósł Antek wraz ze swoimi rodzicami. Dzieci poprzez swoją szczerą modlitwę oraz piękny śpiew przy akompaniamencie gitary prosiły o obfite błogosławieństwo Boże na czas wspólnej nauki i zabawy w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym.

mgr Sabina Buśko

18 września 2016|