W drogę z nami wyrusz Panie…

Dnia 29 sierpnia 2016 r. z parafii św. Wawrzyńca udaliśmy się na autokarową pielgrzymkę. Trasa Radymno – Miejsce Piastowe – Dukla – Jaśliska – Komańcza – Myczkowce – Radymno. Opiekunem duchowym był ks. Tomasz.

Po przybyciu do Miejsca Piastowego jeden z księży Michalitów oprowadził nas po   Muzeum bł. ks. Bronisława Markiewicza. Postać jest nam znana, bo ks. Markiewicz pochodzi z Pruchnika. Zapoznaliśmy się z jego życiorysem, obejrzeliśmy pamiątki związane z jego osobą, a także z osobą św. Jana Pawła II, który w 1997 r. jako papież odwiedził to miejsce.

20160829_111847Następnym punktem naszego programu była Dukla. Ojciec Igor – jeden z ojców bernardynów – przybliżył nam osobę św. Jana z Dukli. Przy relikwiach Świętego modliliśmy się o potrzebne łaski za jego przyczyną.

Z kościoła oo. Bernardynów udaliśmy się na Pustelnię św. Jana z Dukli, patrona osób chorych onkologicznie. Następnie jadąc w stronę Komańczy odwiedziliśmy Sanktuarium Maryjne w Jaśliskach z obrazem Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi.

I wreszcie Komańcza – klasztor Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. 20160829_133551Tutaj w październiku 1955 r. został uwięziony Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Podczas pobytu na podkarpackiej ziemi napisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu, prowadził też zapiski więzienne, a świeże powietrze i zioła przygotowywane przez ss. Nazaretanki poprawiły stan zdrowia Prymasa. Do zwiedzania udostępniona jest izba pamięci oraz kaplica, w której modlił się Sługa Boży i tam podczas modlitwy złożyliśmy Bogu nasze intencje. O księdzu Prymasie opowiadała nam jedna z sióstr Nazaretanek.

Ostatnim punktem programu były Myczkowce – Ośrodek Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Na zakończenie pielgrzymki uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawionej przez ks. Tomasza w kaplicy Ośrodka. Spotkanie z Jezusem Eucharystycznym umocniło nas i pozwoliło uwierzyć, że nasze intencje zostaną zaniesione przez wstawiennictwo Świętych przez Boży tron. Przy ognisku z pieczeniem kiełbasy wzmocniliśmy się fizycznie, by szczęśliwie wrócić do naszych domów. Podziwialiśmy też park miniatur architektury drewnianej, skupiający makiety kościołów i cerkwi z Podkarpacia. Na 10 wzgórzach zostało ustawione 140 makiet. Uzupełnieniem ekspozycji jest muzyka i śpiewy religijne odpowiednie dla poszczególnych grup religijno – etnicznych.

Dziękujemy Panu Bogu za cudownie spędzony czas, ks. Tomaszowi za opiekę duchową, Marysi Frączek za stronę wokalną, wszystkim za uczestnictwo. W swoich modlitwach pamiętaliśmy o ks. Proboszczu i wszystkich Parafianach.

Niech dobry Bóg i Jego Matka, Maryja, ma nas w swojej opiece.

oprac. p. Daniela Suchy

2 września 2016|