BOŻE NARODZENIE

Narodziny Bożego Syna sprawiły, że każdy człowiek znalazł się w zupełnie innej sytuacji. Wraz z Jezusem – Bogiem, który stał się człowiekiem, każdy może w duchu zwracać się do Boga – Abba, Ojcze a do Bożego Syna – Bracie.

W święta Bożego Narodzenia, wszyscy na chwilę stajemy się dziećmi w niecierpliwym czekaniu na wieczerzę wigilijną, w radości choinki i kolęd. Uświadamiamy sobie, że narodziny Dziecka imieniem Jezus uczyniły nas przede wszystkim dziećmi Bożymi. Narodzenie Syna Bożego i nasze dziecięctwo z tą tajemnicą związane, przynosi cywilizację miłości. Taka cywilizacja to świat bardziej ludzki, oparty na wartościach, miłości ale też na sprawiedliwości, prawdzie, wolności i solidarności. Cywilizacja miłości to ta oparta na prymacie etyki przed techniką, człowieka przed rzeczą, wartości duchowych przed materialnymi, miłosierdziem przed sprawiedliwością, „być” przed „mieć”.

W czasie, który jest przed nami, niech taka rzeczywistość gości w naszych sercach, w naszych rodzinach, w parafii oraz w naszym życiu i sprawia, że będziemy się stawać coraz bardziej tymi, którzy dzięki łasce Chrystusa są „napełnieni Duchem Święty”.

Niech Narodzenie Bożego Syna staje się dla naszej Parafii coraz bardziej źródłem życia i Bożego błogosławieństwa.

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

życzą kapłani parafii p.w. św. Wawrzyńca w Radymnie

28 grudnia 2017|