Czyste powietrze wokół nas – konkurs.

W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 nasze przedszkole po raz kolejny przystąpiło do realizacji ogólnopolskiego programu ,,Czyste powietrze wokół nas”. Akcję zorganizowała Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu.

Celem programu było:

  • uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego
  • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

Do programu przystąpiło łącznie 63 dzieci. Został on zrealizowany w formie 5 działań warsztatowych. Przygotowano gazetkę tematyczną i eksponowano ją w widocznym i dostępnym miejscu w przedszkolu. Zorganizowano spacery i wycieczki ukierunkowujące uwagę dzieci na źródła i rodzaje dymu. W ramach programu w naszym przedszkolu po raz pierwszy zorganizowane zostało również Święto Polskiej Niezapominajki- święto ekologii i ochrony  środowiska. Zorganizowano również konkurs pt. ,,Mamo, tato nie pal przy mnie”. Pierwsze miejsce ex aequo zajął nasz przedszkolak – Karol Bondarenko z grupy ,,Perełki Maryii”.

mgr Katarzyna Pik

28 sierpnia 2017|