Jesteśmy dziećmi, mamy swoje prawa.

20 listopada 2017 roku obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – podjął sejm 7 listopada 2014 roku. Pomysłodawcy kierowali się przede wszystkich potrzebą uświadomienia dzieci, że one też mają swoje prawa, jak mogą z nich korzystać, a dorosłym przypominali, aby je bezwzględnie przestrzegać. Nasze przedszkole wychowuje, kształci w dziecku dobro, tak, aby w przyszłości umiały kochać, szanować i powstrzymywać się od krzywdzenia tych, którzy znajdują się w ich otoczeniu. Tak, żeby również umiały zadbać o siebie. Oznacza to umiejętność pogodzenia własnego rozwoju, własnych interesów, własnego zachowania i szczęścia z interesami i szczęściem innych.
Dzieci uczą się przez modelowanie i naśladowanie, jak i wyciąganie wniosków z własnych błędów. Zadaniem naszego przedszkola jest stworzenie takich warunków, aby dzieci mogły doświadczyć tego, co dobre i co służy rozwojowi ich samych oraz innych ludzi. Aby nabyły umiejętności w takim stopniu, w jakim potrafią i w jakim są one im potrzebne w życiu społecznym.

Z tej właśnie okazji we wszystkich grupach odbyły się ciekawe zajęcia na temat praw dziecka, o ich potrzebach oraz o roli rodziców i opiekunów.
W grupie Perełek Maryi dzieci dzieliły się swoimi własnymi spostrzeżeniami na temat powodów do radości i uśmiechu wśród dzieci oraz o tym co może powodować, że mały człowiek jest smutny i co mu sprawia przykrość. Przyjaciele św. Józefa wiedzą już, że mają prawo do radości, uśmiechu, zabawy, spokojnej nauki i ciekawego poznawania otaczającego nas świata. Dzieci z grupy Radosnych Aniołków i Edmundowe Skarby oglądały obrazki przedstawiające prawa dzieci, słuchały swoich Pań, które tłumaczyły im czym są prawa i czym obowiązki każdego przedszkolaka. Taki dzień jest także okazją do tego, abyśmy My dorośli nigdy o tym nie zapominali. My jako przedszkole wierzymy, że dobrze ugruntowana wiedza dziecka, poczucie jego własnej wartości oraz świadomość swoich praw da dzieciom dobre podstawy do bycia w przyszłości wspaniałym człowiekiem, rodzicem i obywatelem.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka był również wspaniałą okazją, aby nakreślić dzieciom wspaniałą postać Janusza Korczaka – wielkiego orędownika i obrońcy praw dziecka.
KAŻDY KTO SIĘ DZIECKIEM CZUJE
DZISIAJ WIELCE SIĘ RADUJE
MAŁY CZŁOWIEK, DUŻA SPRAWA
MAŁY CZŁOWIEK MA SWE PRAWA
STRZEGĄC PRAW TYCH NALEŻYCIE
UKŁADAMY DZIECKU ŻYCIE

Małgorzata Sobejko

9 grudnia 2017|