KARTKA ŚWIĄTECZNA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO-KONKURS PLASTYCZNY

W konkursie plastycznym zorganizowanym przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego bardzo licznie wzięły udział dzieci z naszego przedszkola.

Zadaniem uczestników było zaprojektowanie kartki świątecznej dla Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która będzie wydrukowana, zamieszczona na stronie internetowej Sejmiku Województwa Podkarpackiego a także rozesłana drogą elektroniczną. W konkursie mogły brać udział dzieci i młodzież do lat 15.

Celem konkursu było: -Przedstawienie atmosfery Świąt Bożego Narodzenia z perspektywy młodego pokolenia -Zachęcenie dzieci i młodzieży do kultywowania tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi.

-Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej

Wszystkie dzieci z naszego przedszkola, które wzięły udział w konkursie zostały nagrodzone drobnymi upominkami.

Wśród laureatów znalazła się wychowanka naszego przedszkola Paulina Wolanin, która zajęła III miejsce. Serdecznie gratulujemy Paulince oraz jej rodzicom!

mgr Sabina Buśko

15 stycznia 2017|