Poświęcenie różańców przez ks. Proboszcza

„Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla człowieka naszego czasu.

Sprowadza ona pokój i skupienie;

wprowadza nasze życie w tajemnice Boże

i sprowadza Boga do naszego życia”.

Jan Paweł II (3 września 1983)

Październik to miesiąc poświęcony Matce Bożej. W tym miesiącu każdego dnia bierzemy do ręki różaniec, aby polecać Matce Bożej nasze intencje i sprawy.

Dzieci w naszego przedszkola codziennie podczas porannej modlitwy rozważają jedną tajemnicę różańca.

2 października ks. proboszcz Grzegorz Kowalczyk poświęcił różańce, które zostały wręczone wszystkim nowoprzyjętym przedszkolakom. Dzieci starsze otrzymały je w roku ubiegłym. Siostra dyrektor wręczając dzieciom poświęcone różańce gorąco zachęcała, aby wraz z rodzicami codziennie odmawiały modlitwę różańcową.

Małgorzata Sobejko

31 października 2017|