Poświęcenie w jadalni obrazu Ostatnia Wieczerza

Panie Jezu nasze słonko

pobłogosław to jedzonko.

Panie Jezu nasze życie

pobłogosław też i picie.

W środę 13 września podczas śniadania ks. Proboszcz poświęcił w naszej jadalni obraz Ostatnia Wieczerza.

Dzieci już od najmłodszych lat poznają coraz nowsze i dotychczas nieznane smaki i zapachy, a zapamiętując je, kształtują przyszłe upodobania kulinarne. Pobyt dziecka  w przedszkolu przyczynia się do wykształcenia w dziecku nawyków dobrych manier i zasad kulturalnego zachowania się przy stole podczas spożywania wspólnego posiłku z innymi dziećmi, mówienia: proszę, dziękuję. Przebywające w przedszkolu dziecko ma również szansę zapoznania się z produktami kulinarnymi, których na przykład nie miało jeszcze okazji zjeść w domu. Wspólne spożywanie posiłków z rówieśnikami wzmacnia poczucie wspólnoty, jednocześnie pozwala im odczuć silną przynależność do grupy i wzajemne wsparcie, jakim darzą się nawzajem jej członkowie podejmując wspólnie „wysiłek”, jakim jest samodzielne spożywanie posiłku. Dzieci uczą się poprzez obserwacje swoich rówieśników a tym, którym trudna sztuka samodzielnego jedzenia sprawia sporo kłopotów jest wspomagana przez wychowawców. Pomoc taka nie zwalnia dziecka z podejmowania kolejnych prób, do czego jest ono zachęcane i dopingowane. Jednak, aby cały trud zarówno ze strony dziecka jak i wychowawców znalazł odzwierciedlenie w codziennym zachowaniu przy stole, rodzice są zobowiązani do kontynuowania nauki, zachęcania dziecka i motywowania.

Małgorzata Sobejko

26 września 2017|