Powiedz To Głośno: Stop Nałogom.

W dniu 7 grudnia 2017r do przedszkola przybyli z wizytą pani Anna Czech-Wójcik – Przewodnicząca Miejskiej Komisji ds. rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radymnie oraz starszy dzielnicowy Mateusz Szynal.
Goście spotkali się z przedszkolakami wszystkich grup wiekowych; Radosne Aniołki, Edmundowe Skarby, Przyjaciele św. Józefa, Perełki Maryi . Do tej wizyty dzieci przygotowywały się poprzez zajęcia na temat zachowania bezpieczeństwa nie tylko w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym, ale również w ruchu drogowym. Dzieci bardzo serdecznie powitały gości i z zainteresowaniem słuchały tego co mówili. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Pani Anna przybliżyła dzieciom cel swojej wizyty dotyczący problemów z nałogami, a Pan policjant Mateusz Szynal przybliżył dzieciom zasady bezpieczeństwa. Opowiadał o postępowaniu dzieci w różnych sytuacjach, dając im możliwość oceny czy zachowywały się dobrze, czy też nie właściwie. Na pamiątkę spotkania przedszkolaki otrzymały odblaskowe opaski, dzięki którym będą bardziej widoczne w czasie spacerów i wycieczek. Dzieci podziękowały gościom za dobre rady oraz zaśpiewały piosenkę. Uzyskana wiedza na pewno zostanie wykorzystana w życiu codziennym.

Dorota Podgórska

17 grudnia 2017|