Przedszkolaki świętują 80-te urodziny ks. Prałata Kazimierza Golenii

9 grudnia był szczególnym dniem, ponieważ nasz Drogi Ks. Prałat Kazimierz Golenia, któremu przedszkole zawdzięcza swoje istnienie, obchodził 80-te urodziny. W tym dniu dzieci przedszkolne przygotowały dla Szanownego Jubilata krótkie urodzinowe przedstawienie połączone z życzeniami i piosenkami.

mgr Sabina Buśko

12 stycznia 2017|