REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE

Zaproszenie na Rekolekcje Ewangelizacyjne

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Radymnie

17 – 19 listopada 2017

W dniu 15 października gościliśmy w naszej parafii ks. Jana Szeląga – dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Przemyskiej Kurii. Podczas Mszy świętych głosił Słowo Boże i zachęcał do udziału w zbliżających się rekolekcjach ewangelizacyjnych.

Bazując na przypowieści o zaproszeniu na ucztę, ukazał nam Boga – Króla, który dzisiaj każdego z nas zaprasza na ucztę, a jest nią czas rekolekcji ewangelizacyjnych w dniach 17-19 listopada 2017 r. Ich celem jest troska o osobistą relację z Jezusem, ale także troska o rodzinę, która jest podstawowym źródłem poczucia szczęścia i bezpieczeństwa dla każdego z nas.

Nasza obecność na tych świętych ćwiczeniach duchowych będzie znakiem, że nie wzgardziliśmy zaproszeniem samego Boga.

Nie czyńmy Boga „bezdomnym”! Pamiętajmy, że „Bóg czeka, by nam okazać łaskę” (Iż 30, 18)

21 października 2017|