Spotkanie z osobami starszymi z Przyjaznego Domu oraz pensjonariuszami ŚDS

16 października dzieci z grup najstarszych Perełki Maryi oraz Przyjaciele Św. Józefa odwiedzili osoby starsze z „Przyjaznego Domu” oraz ŚDS. Zostaliśmy serdecznie przywitani przez ks. Krzysztofa Szyndlera.

Dzieci w wieku przedszkolnym są żywym przykładem stosunków społecznych panujących w swoich rodzinach. Często bawią się w dom, przyjmują rolę babć i dziadków. Swoimi gestami, zachowaniem i słowami podkreślają ważność i mądrość. Różnorodne kontakty dzieci z seniorami to znakomite lekcje na temat starzenia się i starości oraz tolerancji. Nasze przedszkole, chcąc poszerzać doświadczenia dzieci i wspierać ich w rozwoju, organizuje różne okazje edukacyjne, podczas których nastąpi zbliżenie pokoleń.

Przedszkole jest miejscem, w którym dziecko poznaje środowisko, buduje wiedzę społeczną i kulturową oraz konstruuje indywidualny i niepowtarzalny obraz świata.

Młodzi aktorzy wcielili się w swoje role z wielkim zaangażowaniem i w kabaretowy sposób przekazali widzom ich losy. W trakcie występu nie zabrakło znanych wszystkim pokoleniom melodii. We wspólnym śpiewie niektórych piosenek uczestniczyły zarówno dzieci, jak i mieszkańcy Domu. Po części artystycznej podsumowanej gromkimi brawami ze strony widowni, przedstawiciele przedszkolaków wręczyli pensjonariuszom piękne laurki, a w zamian otrzymali pyszne słodycze. Ciepłe słowa do zgromadzonych osób skierowała s. dyrektor Ewa Wilk jeszcze raz podkreślając ogromne znaczenie osób starszych w naszym życiu. Seniorzy dają dzieciom wsparcie w niełatwych chwilach i dostrzegają ich starania w osiąganiu trudnych celów. Są również mistrzami słuchania i prowadzenia rozmów na wszystkie tematy. Serdeczne podziękowania skierował do nas również Pan Tomasz Kurowski – kierownik ŚDS. Mieszkańcy Domu z wielką życzliwością przyjęli przedszkolaków, co z pewnością sprawi, że ten dzień pozostanie na długo w pamięci gospodarzy i młodych gości. Na zakończenie ks. Krzysztof udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa.

Małgorzata Sobejko

31 października 2017|