Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

W poniedziałek 18 września uczestniczyliśmy we Mszy Św. na rozpoczęcie roku przedszkolnego. Dzieci wraz z rodzicami, siostrą dyrektor, nauczycielami oraz całym personelem dziękowały Panu Bogu za wakacyjny wypoczynek prosząc równocześnie o obfite błogosławieństwo Boże na czas pracy i zabawy w nadchodzących miesiącach. Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kowalczyk, który w swoim słowie przypomniał wszystkim o trzech bardzo istotnych warunkach, aby dostać się do nieba : Wiedza, Dobre Uczynki i Miłość. Nasze przedszkolaki jak zawsze czynnie brały udział w Eucharystii śpiewając religijne piosenki, odpowiadając na pytania ks.Grzegorza podczas kazania oraz modlitwę wiernych. Oprócz dzieci i personelu w liturgie aktywnie włączyli się także rodzice poprzez czytania i śpiew psalmów. Na koniec każde dziecko otrzymało błogosławieństwo.

Małgorzata Sobejko

26 września 2017|