UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU-ROZDANIE DYPLOMÓW

21 czerwca 2017 pożegnaliśmy oficjalnie rok szkolny 2016/2017. Po odśpiewaniu humnu dzieci zaprezentowały zgromadzonej w Miejskim Ośrodku Kultury w Radymnie publiczności swoje umiejętności. Był to szczególny czas podziękowań. Pożegnaliśmy najstarszą grupę odchodzącą już do Szkoły Podstawowej oraz dzieci, z pozostałych grup, które odchodzą do innych przedszkoli. Dzieci otrzymały dyplomy i upominki.

Obecna na tej uroczystości Rada Rodziców w imieniu dzieci odchodzących z przedszkola podziękowała Siostrze Dyrektor, wychowawczyniom i personelowi przedszkola za trud włożony w troskę i wychowanie dzieci. Pewnie nie jednemu popłynęła łezka wzruszenia.

 mgr Sabina Buśko

28 sierpnia 2017|