KONKURS PLASTYCZNY XIII edycji wojewódzkiego konkursu dla dzieci i młodzieży „MOJE WZRASTANIE KU PEŁNI CZŁOWIECZEŃSTWA ” – „ Z Janem Pawłem II śladami historii naszej Ojczyzny”

W środę 17 października 2018 r. w ramach konkursu plastycznego na temat:

„ Z Janem Pawłem II śladami historii naszej Ojczyzny” dzieci przedszkolne, które brały udział w konkursie otrzymały podczas porannej modlitwy pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do tworzenia kolejnych pięknych prac plastycznych. Aleksandra i Michał Buśko oraz Natalia Stysiał w konkursie na szczeblu wojewódzkim zdobyli II miejsce i zostali zaproszeni wraz z rodzicami do Świetlicy Parafialnej w Radymnie na wręczenie nagród.

W sali Świetlicy Parafialnej przy parafii NSPJ w Radymnie 21 października odbyła się uroczystość wręczenia nagród XIII edycji wojewódzkiego konkursu dla dzieci  i młodzieży „ Z Janem Pawłem II śladami historii naszej Ojczyzny”

Otwarta została wystawa pokonkursowa prac laureatów. Celem całego przedsięwzięcia było odwołanie się do spuścizny materialnej i duchowej św. Jana Pawła II w aspekcie muzycznym, plastycznym i literackim. Organizatorami Konkursu była Świetlica Wzrastanie w Radymnie.

Uroczystość rozpoczął wzruszający występ dzieci z naszego Przedszkola, przygotowanych przez panią: Małgorzatę Sobejko i Martę Gliniak pt. ”Co to jest Polska” Rozśpiewana grupa w pięknych strojach wprowadziła zebranych w wyjątkowy nastrój, wzbogacony występami utalentowanych solistów. Podczas występu dzieci recytowały wiersze patriotyczne opowiadające o historii Polski, ale także te tłumaczące sens współczesnej polskości oraz namawiające do dostrzegania piękna ojczyzny. Występ przedszkolaków, ich przygotowanie, zaangażowanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent nagrodzony został gromkimi brawami. Głównym celem przedstawienia było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych.

Małgorzata Sobejko

20 listopada 2018|