Misterium Wielkanocne.

W Wielką Środę 28.03.2018 roku przeżywaliśmy wspólnie treści związane z liturgią Wielkiej Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania. W tym dniu odbyło się w naszym przedszkolu swoiste świętowanie Wigilii Paschalnej i radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. Dzieci ubrane w przepiękne, kolorowe stroje przedstawiły Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Kiedy kobiety przybyły do grobu, zobaczyły, że jest pusty, przestraszone wróciły i poinformowały o wszystkim apostołów.

Piotr i Jan natychmiast pobiegli do grobu, w którym zobaczyli tylko płótna grobowe Jezusa. Apostoł Jan, widząc, że płótna są nienaruszone, a grób pusty, już wtedy uwierzył w Zmartwychwstanie Jezusa. Rozległo się bicie dzwonów. Tak to właśnie ten znak. Zmartwychwstał Pan i żyje!

Nasza uroczystość swoją obecnością zaszczycili : Pan Burmistrz miasta Radymno Krzysztof Roman, Pan Wójt Bogdan Szylar, Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kowalczyk, Ksiądz Prałat Kazimierz Golenia, przełożona Sióstr Służebniczek s. Stanisława Kamińska, Pani Dyrektor Przedszkola Samorządowego Małgorzata Trojnar oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Maria Jędrejko, Pan Kazimierz Nerka – instruktor gry w szachy, Pan Maciej Lizoń – instruktor gimnastyki korekcyjnej. Dzieci złożyły gościom życzenia i podziękowały za przybycie.

Na zakończenie spotkania ksiądz Proboszcz poświęcił pokarmy. Wspólnie podzieliliśmy się jajkiem, składaliśmy sobie życzenia. Dzieci otrzymały koszyczki wielkanocne.

Magdalena Matrypuła

23 kwietnia 2018|