Objawienie Pańskie – Trzech Króli

Bóg pozwala się odnaleźć tym, którzy tego pragną. Do naszego Zbawiciela wiodą różne drogi ale jedną z najpiękniejszych jest drugi człowiek. Potwierdził to sam Jezus bo dla naszego zbawienia przyszedł na świat. My wciąż uczymy się odnajdywania Jezusa w naszym życiu; chcemy to czynić.

W święto Objawienia Pańskiego, które potocznie nazywamy świętem Trzech Króli, po raz kolejny na ulice naszego miasta wyszedł kolorowy orszak. Z trzech stron miasta w stronę rynku udało się sporo mieszkańców by w ten sposób uczcić narodzonego Jezusa. Chociaż nasz orszak nie jest może tak bogaty jak w dużych miastach ale nam nie o to chodzi. My pragniemy by bogactwem tego orszaku byli ludzie, którzy tworzą jedność, tworzą piękną wspólnotę ludzi wierzących. Kiedyś Mędrcy ze Wschodu odnaleźli Boże Dziecię by umieli odczytywać znaki czasu i znaleźli w sobie pokorę. My również musimy czytać znaki czasu, przez które Bóg i nam chce coś powiedzieć i do nas chce przyjść. Skoro sam Bóg w pokorze do nas przychodzi, my przychodźmy do Niego.  

9 stycznia 2018|