PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ O BŁ. EDMUNDZIE BOJANOWSKIM W ŁAŃCUCIE.

23 kwietnia dzieci z naszego przedszkola już kolejny raz miały okazję zaprezentować się na Przeglądzie twórczości artystycznej o bł. Edmundzie Bojanowskim, organizowanym przez Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NPM NP w Łańcucie.

Celem Przeglądu było uczczenie bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela Zgromadzenia i twórcy ochronek prowadzonych przez Siostry Służebniczki, integracja Edmundowych ochronek i przedszkoli na terenie Prowincji Przemyskiej, a także zaprezentowanie talentów muzycznych czy aktorskich, których nie zabrakło w żadnym z wystąpień dzieci.

Nasze przedszkole reprezentowały dziewczynki z grupy Perełki Maryi: Maja Czyż oraz Maria Żelak. Poprzez odegranie scenki wraz z piosenką, młode aktorki pragnęły zwrócić uwagę publiczności na postać bł. Edmunda, który szczególnie kładł nacisk na bliskie obcowanie dzieci z przyrodą w ogrodzie, przy pielęgnowaniu kwiatów i roślin. Miało to na celu nie tylko ukształtowanie w nich poczucia obowiązku i odpowiedzialności, ale także uwrażliwienie na piękno oraz współpracę z drugim człowiekiem.

Przegląd cieszył się dużym zainteresowaniem. Występy dzieci były napełnione wielkim zaangażowaniem, spontanicznością i szczerą radością, dlatego Jury wszystkim uczestnikom, bez wyjątku przyznało zasłużone I miejsce i wręczyło atrakcyjne nagrody.

„Dzieci to jest nasz największy skarb, poprzez który jak nam się zdaje, możemy sobie najprędzej niebo wyjednać”.

Marta Gliniak

13 czerwca 2018|